Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, τον Ιούλιο του 2020, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε. Το περιθώριο επιτοκίου επίσης αυξήθηκε στις 3,97 εκατοστιαίες μονάδες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,11%.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,08%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 14,36%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 26 μονάδες βάσης στο 10,75%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,53%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,53%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε επίσης κατά 4 μονάδες βάσης στο 6,74%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 2,95%, τον Ιούλιο του 2020, και το ποσό των νέων δανείων αυξήθηκε σε 2.773 εκατ. ευρώ έναντι 1.347 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι η αύξηση του μέσου επιτοκίου δεν οφείλεται στην αύξηση των επιτοκίων των επιμέρους κατηγοριών δανείων, αλλά στη σημαντική αύξηση του μεριδίου συμμετοχής των χαμηλού ύψους δανείων που έχουν σχετικά υψηλότερα επιτόκια. Ειδικότερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε στο 3,59% από 3,44% τον προηγούμενο μήνα, και το αντίστοιχο ποσό των δανείων αυξήθηκε σε 1.140 εκατ. ευρώ από 320 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 25 μονάδες βάσης στο 4,31%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 17 μονάδες βάσης στο 3,22%, και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ επίσης μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 2,65%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here