Τρία κυρίως σενάρια έχουν επεξεργαστεί και εισηγηθεί οι ανάδοχοι για τη διάθεση του υπόλοιπου ποσοστού της Εθνικής Τράπεζας, που αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό placement. Ειδικότερα, τη διάθεση του «όλου», δηλαδή του 18,39% του μετοχικού κεφαλαίου, ή «μέρους», δηλαδή ενός 10%, ή ακόμη την επαναγορά του από την Εθνική (όπως συνέβη με την Eurobank). 

Στο δεύτερο σενάριο, διατηρείται η συμμετοχή του Δημοσίου –μέσω του ΤΧΣ– στο συστημικό banking, ενώ με το τρίτο ενισχύεται η αξία θέσης των υφιστάμενων μετόχων. Ωστόσο, ενέχει την παράμετρο του κόστους, καθώς στην περίπτωση της Eurobank το ποσοστό που επαναγοράστηκε ήταν πολύ μικρότερο (1,4%) και, το κυριότερο, το τίμημα δεν ξεπέρασε τα 100 εκατ. (σε 1,8 ευρώ/μτχ. η τότε πρόταση της Διοίκησης Καραβία). Σε αυτήν την περίπτωση, το 8,39% του μετοχικού κεφαλαίου «τιμολογείται» σχεδόν 4,5 φορές περισσότερο (453 εκατ.). 

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα ενδεχόμενα συναρτώνται και με το αποτέλεσμα της κάλπης στις 9 Ιουνίου. Ένα ποσοστό τουλάχιστον 31% και πάνω για τη ΝΔ θεωρείται πως θα καθιστούσε ευκολότερο ένα placement, ακόμη και στις αρχές Ιουλίου.

ΑΠΟ ΧΡΗΜΑ WEEK