Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Trastor την 17η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. β του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να αποφασίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως €75.000.000.

2. Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία ακινήτου που ανήκει σε εταιρεία του ομίλου της μετόχου πλειοψηφίας.

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.

4. Λήψη απόφασης αναφορικά με το είδος, τη θητεία και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.

5. Άλλα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ