Σε δημοσιοποίηση της Κατάστασης Επενδύσεων προχώρησε η Trastor ΑΕΕΑΠ, σύμφωνα με την απόφαση 8/259/19-12-2002 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Η Εταιρεία μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2019 υλοποίησε 4 νέες επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα. ‘Έτσι, την 30.06.2019, το χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας περιελάμβανε 46 ακίνητα με αξία αποτίμησης 134 εκ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here