Η Τράπεζα Πειραιώς, συνεχίζει να υλοποιεί τις πρωτοβουλίες και δράσεις που έχει σχεδιάσει ώστε να συμβάλλει στην ισότητα των φύλων και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Equall που η Τράπεζα παρουσίασε τον Μάρτιο 2022, ανακοινώνει την έναρξη του 3ου κύκλου των δράσεων Women Founders and Makers, Women Βack to Work, καθώς και του 2ου κύκλου της δράσης Women in Agriculture, ενώ παράλληλα συνεχίζεται και η δράση Profession has no Gender που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στους νέους κύκλους των δράσεων ξεκινούν στις 28 Φεβρουαρίου και διαρκούν μέχρι και τις 27 Μαρτίου 2023.

Το πρόγραμμα Equall αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας της Tράπεζας Πειραιώς. Σκοπός των δράσεων του προγράμματος είναι να προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία στις γυναίκες ώστε να διεκδικήσουν τη θέση που ανταποκρίνεται στην αξία και τις δυνατότητές τους, υποστηρίζοντας την ισότιμη πρόσβασή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματική δραστηριότητα, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Οι δράσεις, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τους 100mentors και απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες άνω των 18 ετών σε όλη την Ελλάδα προσφέροντας επιμόρφωση, καθοδήγηση και δικτύωση, είναι οι ακόλουθες:

Women Founders and Makers για τις γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και αποτελείται από 2 σκέλη:

  • επιμόρφωση (training) με βάση ενότητες που έχουν διαμορφωθεί ειδικά από την ομάδα του Κέντρου Επιχειρηματικότητας AHEAD – Alba Hub for Entrepreneurship and Development του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, και
  • καθοδήγηση (mentoring) και δικτύωση (networking), σχεδιασμένα από την ομάδα των 100mentors, ειδικά για τις συμμετέχουσες.

Women Back to Work για τις γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας και αποτελείται από δύο σκέλη:

  • επιμόρφωση (training) με βάση ενότητες που έχουν διαμορφωθεί ειδικά από την ομάδα του Executive Education του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, και
  • καθοδήγηση (mentoring) και δικτύωση (networking), σχεδιασμένα από την ομάδα των 100mentors, ειδικά για τις συμμετέχουσες.

Women in Agriculture για τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της Αγροδιατροφής ή/και του Αγροτουρισμού, με τη συμβολή καθηγητών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Με γνώμονα την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, η Τράπεζα προσφέρει το «Πειραιώς Equall 360°», μία ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών, με ειδική τιμολόγηση και προνόμια, αποκλειστικά για γυναίκες επιχειρηματίες.

Επιπλέον, μέσω του προγράμματος Equall, η Τράπεζα επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τις νέες γενιές όσον αφορά στην επιλογή επαγγέλματος σε σχέση με τα έμφυλα στερεότυπα, με την ακόλουθη δράση:

Profession has no Gender

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που υλοποιείται σε συνεργασία με το The Tipping Point, συνεχίζεται και για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023 και αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες δημόσιων Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων ανά την Ελλάδα διασυνδέοντάς τους με μέντορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα που είναι στερεοτυπικά συνυφασμένα με το διαφορετικό φύλο. Μέσα από την παραπάνω δράση, η Τράπεζα επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά, όσον αφορά στην επιλογή επαγγέλματος, και νακαταρρίψει τα στερεότυπα που αναπαράγονται και λειτουργούν ως τροχοπέδη στις επιλογές των νέων για το επάγγελμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν, λόγω του φύλου τους.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Profession has no Gender είναι δωρεάν. Το 2023, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο να ωφεληθούν συνολικά 2.400 μαθητές και μαθήτριες. Για το 2022, από το Profession has no Gender ωφελήθηκαν 1.224 μαθητές και μαθήτριες από 30 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία ανήκουν στο δίκτυο του The Tipping Point (700+ σχολεία).

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις του προγράμματος Equall και τους τρόπους συμμετοχής στο www.equall.gr