Την Πέμπτη, 19 Απριλίου, προβλέπεται να συζητηθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση της Τράπεζας Πειραιώς, με την οποία ζητά να τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης η Αxon Holdings, εταιρεία συμμετοχών του Θ. Λιακουνάκου, με σκοπό την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων.

Ουσιαστικά, από την εξέλιξη της δικαστικής διαμάχης, θα κριθεί αν και πότε η πλευρά του επιχειρηματία θα χάσει τον έλεγχο της εταιρείας συμμετοχών και μέσω αυτής του 47,62% της Euromedica, της δεύτερης μεγαλύτερης αλυσίδας διαγνωστικών κέντρων της χώρας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο καιρό πριν, είχε προηγηθεί η πώληση από τις AlphaBank, Eurobank και Εθνική, δανείων της Euromedica ονομαστικής αξίας περίπου 182 εκατ. ευρώ στη Farallon.

Η μεταβίβαση, μάλιστα, διενεργήθηκε λίγο πριν από την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων, που κατέθεσε η πλευρά Θ. Λιακουνάκου.

Σειρά τώρα έχει η Πειραιώς, η μοναδική, δηλαδή, από τις μεγάλες πιστώτριες τράπεζες της Euromedica, η οποία δεν προχώρησε σε πώληση των απαιτήσεών της στη Farallon και επιδιώκει να διασώσει μέρος τους, μέσω της υπαγωγής της Αxon Holdings σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης.

Η Πειραιώς, με την αίτησή της, ζητά από το δικαστήριο να θέσει την Αxon Holdings σε έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, με βάση τον νόμο Δένδια (ν.4307/2014). Η υπαγωγή αποτελεί τη μοναδική διέξοδο, σύμφωνα με την τράπεζα, για τη διάσωση της επιχείρησης ή επιμέρους λειτουργικών της συνόλων και την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για το σύνολο των πιστωτών της.

Σύμφωνα με την αίτηση της τράπεζας, η Αxon Holdings πληροί -και- τα δύο βασικά κριτήρια που θέτει ο νόμος, για να υπαχθεί μια εταιρεία σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης:

Πρώτον, εμφάνισε αρνητικά ίδια κεφάλαια επί δύο συνεχόμενες χρήσεις (22,5 εκατ. ευρώ το 2014 και 31,2 εκατ. ευρώ το 2015) και ως εκ τούτου συντρέχει λόγος λύσης της, με βάση το άρθρο 48 του νόμου 2190/1920.

Δεύτερον, βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Δηλαδή, σε παύση πληρωμών.

Οι συνολικές οφειλές της Αxon Holdings υπερβαίνουν τα 68 εκατ. ευρώ και τυχόν μερικές μικρές πληρωμές προς πιστωτές ή εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών (π.χ. πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ) δεν ανατρέπουν, σύμφωνα με την αίτηση, την κατάσταση παύσης πληρωμών.

Get Free Email Updates!

Εγγραφείτε δωρεάν στο newsletter του banks.com.gr

Δέχομαι να αποθηκευθεί το e-mail μου στο σύστημα αποστολής newsletter.

Το e-mail σας δε θα δοθεί ποτέ σε τρίτους. Μπορείτε να απεγγραφείτε όποτε επιθυμείτε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here