Τη διάσπασή της, με απόσχιση των τραπεζικών της δραστηριοτήτων και τη δημιουργία δύο νέων εταιριών ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Πλέον, γίνονται καθ’ όλα διακριτές των κύριων τραπεζικών δραστηριοτήτων της, οι οποίες θα διεκπεραιώνονται από την νέα εταιρεία με επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ. Ως εκ τούτου, η μέχρι σήμερα Τράπεζα Πειραιώς μετατρέπεται σε συμμετοχών με την επωνυμία Πειραιώς Financial Holdings AE και οι μετοχές της παραμένουν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  Η Πειραιώς Financial Holdings AE δεν θα αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα.

Η διασπώμενη τράπεζα γίνεται αποκλειστικός μέτοχος (100%) της νέας τράπεζας λαμβάνοντας 5.400.000.000 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η μία. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ελήφθη ο ισολογισμός της 1ης Ιουλίου 2020.

Σημειώνεται ότι η εξέλιξη αυτή, ήταν προδιαγεγραμμένη, δεν αλλάζει τίποτε για τους καταθέτες.
Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως με την έγκριση της διάσπασης επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) συστάθηκε η νέα τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», η οποία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 157660660000 (εφεξής η «επωφελούμενη»), η οποία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου τραπεζικού κλάδου με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020 και διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα, ημέρα ολοκλήρωσης της διάσπασης.

β) η διασπώμενη καθίσταται η μέτοχος της επωφελούμενης λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της επωφελούμενης και ειδικότερα 5.400.000.000 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη.

Υπενθυμίζεται ότι σχετική απόφαση είχε λάβει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της, που είχε πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here