Ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Μεγάλου παρουσίασαν στο ξενοδοχείο “Μ. Βρετανία”, σε επίσημη πρώτη στην Ελλάδα, τις Αρχές της Υπεύθυνης (Principles for Responsible Banking) του UNEP FI, στη διαμόρφωση των οποίων συμμετέχει η Τρ. Πειραιώς μαζί με άλλες 27 τράπεζες από όλο τον κόσμο.

Ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Τρ. Πειραιώς σημείωσε ότι η εκδήλωση φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει την έναρξη της διαδικασίας δέσμευσης και προσαρμογής του τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας στους παγκόσμιους στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κλιματική Αλλαγή. Όπως τόνισε, οι Τράπεζες έχουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης.

Η δήλωση του προέδρου

Με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις σχέσεις μας με τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία, μπορούμε να στηρίξουμε και να επιταχύνουμε τις βασικές αλλαγές που πρέπει να κάνουμε στην οικονομία και στον τρόπο ζωής μας για να πετύχουμε ευημερία για όλους.

Διότι μόνο σε μια παγκόσμια κοινότητα, η οποία χρησιμοποιεί τους φυσικούς της πόρους με βιώσιμο τρόπο, μπορούν να ευημερήσουν οι πολίτες, οι πελάτες των τραπεζών και κατά συνέπεια οι ίδιες οι τράπεζες.

Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιείται η σημερινή μας εκδήλωση. Για να παρουσιάσουμε και επίσημα στην Ελλάδα τις παγκόσμιες Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής.

Οι Αρχές διαμορφώθηκαν μέσα από τη συνεργασία και τη διαβούλευση 28 τραπεζών  από όλο τον κόσμο, μέλη του United Nations Environment Program Finance Initiative (UNEP-FI).

Η Τράπεζα Πειραιώς, και είμαστε περήφανοι για αυτό, είναι μια από τις 28 Τράπεζες και η μόνη Τράπεζα από την Ελλάδα που συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των Αρχών. 

Οι Αρχές, ουσιαστικά αποτυπώνουν την ευθύνη που αναλαμβάνει ο χρηματοπιστωτικός τομέας να ηγηθεί της προσπάθειας για μια βιώσιμη οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πιστοποιούν τον ρόλο των Τραπεζών, ευθυγραμμίζοντας τη στρατηγική τους με τους παγκόσμιους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και της  Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, όπως έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη.

Στην Τράπεζα Πειραιώς αντιλαμβανόμαστε ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την υιοθέτηση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής και δηλώνουμε «παρών» στο κάλεσμα της διεθνούς κοινότητας.

Δηλώνουμε σήμερα, ότι μαζί με άλλες Τράπεζες από όλο τον κόσμο, με τους πελάτες μας, με τους μετόχους μας,  τους επενδυτές και τους κοινωνικούς εταίρους, θα εργαστούμε για μια βιώσιμη οικονομία, για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τις μελλοντικές γενεές.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Τρ. Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου

Κεντρικός ομιλητής είναι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας.

Οι Αρχές που εισήλθαν σε εξάμηνη περίοδο δημόσιας διαβούλευσης από τον περασμένο Νοέμβρη, αναμένεται να τεθούν προς υπογραφή από όλες τις τράπεζες, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, τον Σεπτέμβριο του 2019.

Σκοπός των Αρχών

Σκοπός είναι οι Αρχές αυτές να καθορίσουν τον ρόλο και τις ευθύνες του τραπεζικού τομέα στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Δεσμευόμενες στο νέο πλαίσιο, οι τράπεζες θα ευθυγραμμίσουν τις εργασίες τους με τους στόχους της παγκόσμιας κοινότητας, όπως αυτοί εκφράζονται μέσα από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs) και τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την αειφόρο ανάπτυξη. Κατανοεί ότι η βιώσιμη οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί μόνο όταν υπάρχει ισχυρός κοινωνικός ιστός σε ένα υγιές περιβάλλον»

Οι εν λόγω Αρχές θέτουν τους παγκόσμιους όρους στην αειφόρο τραπεζική και θα διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες δημιουργούν αξία τόσο για τους μετόχους, όσο και για την κοινωνία. Παρέχουν το πρώτο παγκόσμιο πλαίσιο για την ενσωμάτωση της αειφορίας σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της τράπεζας, από τη στρατηγική χαρτοφυλακίου έως και τις συναλλαγές.

Οι έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI είναι:

Αρχή 1: Ευθυγράμμιση

«Θα ευθυγραμμίσουμε την εταιρική μας στρατηγική έτσι ώστε να συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων και στους στόχους της κοινωνίας όπως αυτοί εκφράζονται στους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ηνωμένα Έθνη), στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα και στα σχετικά εθνικά και περιφερειακά θεσμικά πλαίσια».

Αρχή 2: Αντίκτυπος

«Θα αυξάνουμε συνεχώς το θετικό αντίκτυπο μειώνοντας ταυτόχρονα το αρνητικό, και θα διαχειριζόμαστε τους κινδύνους  για τους ανθρώπους και το περιβάλλον από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας».

Αρχή 3: Πελάτες

«Θα εργαζόμαστε με υπευθυνότητα μαζί με τους πελάτες μας ώστε να ενθαρρύνουμε τις αειφόρες πρακτικές και να υποστηρίζουμε τις οικονομικές δραστηριότητας που δημιουργούν ευημερία για τη σημερινή και τις επόμενες γενεές».

Αρχή 4: Ενδιαφερόμενα μέρη

«Θα συμβουλεύουμε, θα ενθαρρύνουμε και θα συνεργαζόμαστε υπεύθυνα με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την επίτευξη των στόχων της κοινωνίας».

Αρχή 5: Διακυβέρνηση και θέσπιση στόχων

«Θα υλοποιήσουμε στην πράξη τη δέσμευσή μας στις Αρχές αυτές μέσα από την αποτελεσματική διακυβέρνηση και τη δημιουργία  κουλτούρας Υπεύθυνης Τραπεζικής. Θα ανακοινώνουμε τους στόχους που σχετίζονται με τις σημαντικότερες θετικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητές μας».

Αρχή 6: Διαφάνεια και Λογοδοσία

«Θα επανεξετάζουμε σε περιοδική βάση την ενσωμάτωση των Αρχών και θα ενημερώνουμε, για τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητές μας καθώς και για το βαθμό  συνεισφοράς μας στην επίτευξη των στόχων της κοινωνίας».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here