Το νέο σύστημα εισφορών για 1,4 εκατομμύρια μη μισθωτούς παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, εν όψει της κατάθεσης του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου τον Ιανουάριο.

Όπως ανέφερε ο κ. Βρούτσης παραθέτοντας τα ποσά για την κάθε μια κατηγορία επαγγελματιών οι νέες εισφορές θα διαμορφωθούν ως εξής:

 • Μέχρι πέντε έτη: 126 ευρώ.
 • Α επίπεδο: 210 ευρώ.
 • Β επίπεδο: 252 ευρώ.
 • Γ επίπεδο: 302 ευρώ.
 • Δ επίπεδο: 363 ευρώ.
 • Ε επίπεδο: 435 ευρώ.
 • ΣΤ επίπεδο: 566 ευρώ.

Ο κ. Βρούτσης διευκρίνισε ότι στις αρχές κάθε νέου έτους, ο επαγγελματίας θα μπορεί να επιλέγει το επίπεδο της εισφοράς και να το αλλάζει αν το επιθυμεί, καθώς το σύστημα θα είναι απόλυτα ελεύθερο.

Aπό την 1η Ιανουαρίου του 2020, 949.507 ασφαλισμένοι από τα πρώην ταμεία ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (& μισθωτή εργασία), λαϊκές αγορές, παράλληλη ασφάλιση, θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την μηνιαία εισφορά τους ανάμεσα σε 7 κλίμακες εισφορών, ενώ οι 495.283 ασφαλισμένοι από το πρώην ΟΓΑ θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε 6 κλίμακες εισφορών.  Στις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών θα πρέπει να προστεθούν 10 ευρώ το μήνα υπέρ του λογαριασμού ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Δρομολογούνται ριζικές αλλαγές τόσο για την επικουρική ασφάλιση όσο και για το εφάπαξ για περίπου 250.000 μη μισθωτούς με τη θεσμοθέτηση 3 κατηγοριών ασφάλισης σε κάθε περίπτωση. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το ύψος των εισφορών για την υγεία, καθώς πλέον θεσμοθετείται ενιαίο ποσό από την δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία και πάνω στα 60 ευρώ το μήνα για τους μη μισθωτούς και 35 ευρώ για τους αγρότες για το 2020

Συνολικά:

 1. Οι εισφορές υγείας προσαυξάνονται έως και το δεύτερο επίπεδο και παραμένουν σταθερές για όλα τα επόμενα επίπεδα, προκειμένου να υπάρξει κίνητρο επιλογής των υψηλότερων επιπέδων εισφορών.
 2. Θεσπίζονται έξι επίπεδα εισφορών. Το κατώτατο επίπεδο εισφορών κύριας σύνταξης καθορίζεται σε ύψος ώστε η συνολική παροχή κύριας σύνταξης για 30 έτη ασφάλισης, να διασφαλίζει  επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης και επαρκούς ανταποδοτικότητας.
 3. Οι εισφορές κύριας σύνταξης προσαυξάνονται έως και το έκτο επίπεδο. Το ύψος εισφοράς κύριας σύνταξης στο έκτο επίπεδο (500,25 ευρώ) αντιστοιχεί στο ύψος της μέγιστης εισφοράς που θα καταβάλει ο εργαζόμενος μισθωτός όταν ο κατώτατος μισθός ανέλθει στα 750 ευρώ (750 Χ10 Χ 6,67%= 500,25 ευρώ).
 4. Οι εισφορές υγείας προσαυξάνονται έως και το δεύτερο επίπεδο και παραμένουν σταθερές για όλα τα επόμενα επίπεδα, προκειμένου να υπάρξει κίνητρο επιλογής των υψηλότερων επιπέδων εισφορών.
 5. Ο κάθε ασφαλισμένος (άνω των πέντε ετών ασφάλισης) επιλέγει ελεύθερα το Δεκέμβριο του έτους ν, το επίπεδο των εισφορών του για το έτος ν+1. Η επιλογή του επιπέδου των εισφορών καθορίζει και το επίπεδο των συντάξιμων αποδοχών και της μελλοντικής σύνταξης.
 6. Για τους νέους ασφαλισμένους (έως πέντε έτη ασφάλισης) θεσπίζεται χαμηλότερο επίπεδο εισφορών.
 7. Το ύψος της παροχής υπολογίζεται με τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται για τους μισθωτούς. Ως συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει εκλαμβάνοντας το ποσό που καταβάλλεται για κάθε μήνα ασφάλισης ως μηνιαία εισφορά ύψους 20%. Για ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ ισχύουν  μεταβατικές διατάξεις.
 8. Οι εισφορές προσαυξάνονται ετησίως με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από το ποσοστό μεταβολής του ΑΕΠ και κατά 50% από το ποσοστό μεταβολής του γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, του προηγούμενου έτους. Ο υπόψη συντελεστής δεν δύναται να είναι μικρότερος από την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ούτε μικρότερος του μηδενός.
 9. Για τους ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ τα ασφάλιστρα είναι χαμηλότερα από αυτά των ασφαλισμένων στον πρώην ΕΤΑΑ, πρώην ΟΑΕΕ, ενώ προβλέπεται σταδιακή αύξηση του ασφαλίστρου κύριας σύνταξης έως την 1.1.2022.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here