Τη συναίνεση των μετόχων (θεσμικών και μη) που έχουν στην κατοχή τους περίπου τις μισές μετοχές της σημερινής ΤΙΤΑΝ θα πρέπει να εξασφαλίσει η Titan Cement International SA– στην οποία σήμερα συμμετέχουν τα μέλη της οικογένειας που ίδρυσε την τσιμεντοβιομηχανία το 1911– προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός της για τη μεταφορά της έδρας της και την εισαγωγή της μετοχής της στο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό και πληροφοριακό δελτίο που δημοσιοποιήθηκαν χθες, η δημόσια πρόταση αφορά την απόκτηση όλων των μετοχών της δημόσιας πρότασης, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης, ανέρχονταν σε:

  • 57.490.607 κοινές μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 74,60% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΙΤΑΝ και
  • 7.541.344 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 99,64% του συνολικού προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΙΤΑΝ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περίοδος Αποδοχής της δημόσιας πρότασης άρχισε στις 27.12.2018 και λήγει στις 25.01.2019. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης έχει οριστεί για τις 28 Ιανουαρίου, η παράδοση των νέων μετοχών για όσους αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση στις 30 Ιανουαρίου, ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών της Titan Cement στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων θα ξεκινήσει στις 31 Ιανουαρίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here