Με θετική ματιά αξιολογεί γενικά τα αποτελέσματα των τραπεζών Eurobank και Εθνικής Τράπεζας η KBW η οποία τοποθετεί τιμές-στόχους από 6,5% έως 8% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα τιμών που διαπραγματεύονται τώρα οι μετοχές τους.

Ειδικότερα η KBW που ειδικεύεται στην επενδυτική τραπεζική και δραστηριοποιείται μόνον στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σε report για τις δύο ελληνικές τράπεζες έθεσε τιμή στόχο τα 0,96 ευρώ για τη μετοχή της Eurobank με ένδειξη “market perform” και τα 2,86 ευρώ για τη μετοχή της Εθνικής.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων NPE υποχώρησε στο 7,6%, έναντι 14% που ήταν στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ οι καθαρές οργανικές ροές NPEs παρέμειναν σχετικά σταθερές.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους NII υποχώρησαν κατά 1,6% σε τριμηναία βάση, κυρίως λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς από τη γραμμή TLTRO της ΕΚΤ (στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης), αλλά και του κόστους των ομολογιακών εκδόσεων.

Τα έσοδα από χρεώσεις ήταν κατά 4% υψηλότερα από την εκτίμηση της KBW και αυξημένα κατά 6,1% σε τριμηνιαία βάση και κατά 23% σε ετήσια, λόγω των ισχυρών ηλεκτρονικών συναλλαγών και των πιστωτικών καρτών. Όπως επισημαίνει η KBW, το κόστος κινδύνου (CoR) στις 102 μ.β ήταν σχετικά ευθυγραμμισμένο με τις εκτιμήσεις του οίκου στις 99 μ.β, ενώ η διοίκηση της τράπεζας διατήρησε το guidance στις 110 μ.β για ολόκληρο το έτος.

Η διοίκηση της Eurobank αναμένει ότι ο όγκος των εξυπηρετούμενων δανείων θα αυξηθεί κατά 6% έως 7%, το 2022 και η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας συνεχίζει να βελτιώνεται.

Η KBW στέκεται επίσης και στον στόχο που έθεσε ο CEO της τράπεζας Φωκίων Καραβίας, για έναρξη του διάλογο με τον SSM για τη διανομή μερίσματος κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Έτσι, η KBW διατηρεί τη σχετική της προτίμηση για τη μετοχή της Eurobank, έναντι των υπόλοιπων συστημικών, με τιμή στόχο, για την ώρα, στα 0,96 ευρώ.

Για την Εθνική Τράπεζα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ξεπέρασαν κατά 14,4% τις εκτιμήσεις της KBW στα 192 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο, με ώθηση από τα υψηλότερα έσοδα και τα χαμηλότερα κόστη και τις προβλέψεις.

Τα NII ενισχύθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα έσοδα από χρεώσεις αυξήθηκαν κατά 5,7% σε τριμηνιαία βάση.

Τα κόστη μειώθηκαν κατά περίπου 7,6% σε ετήσια βάση και 1,6% σε τριμηνιαία, που συγκρίνεται με τις προσδοκίες των αναλυτών της KBW για σταθερά κόστη. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) διαμορφώθηκε στις 94 μ.β έναντι 105 μ.β που ανέμεναν οι αναλυτές, που είναι και στη γραμμή με το guidance της φετινής χρονιάς.

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια του ομίλου αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω του δανεισμού προς τον εταιρικό τομέα στην Ελλάδα, ο οποίος αυξήθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων NPE υποχώρησε στο 13% από 13,9% το δεύτερο τρίμηνο, κυρίως λόγω των αρνητικών οργανικών ροών NPEs (-215 εκατ. ευρώ) και, σε μικρότερο βαθμό, λόγω των ανόργανων ενεργειών και των διαγραφών (-77 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, αν και η Εθνική Τράπεζα βελτιώνει τα έσοδα, την ποιότητα του ενεργητικού και τα κεφάλαιά της, η KBW είναι ιδιαίτερα προσεκτική δεδομένου του αυξημένου όγκου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTCs) που ενσωματώνεται στους δείκτες κεφαλαίου. Έτσι, ο οίκος θέτει τιμή στόχο για τον τίτλο της τράπεζας στα 2,86 ευρώ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here