Ιδιαίτερα επιτυχημένη διαγράφεται η πορεία της ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα. Οι ποσότητες των συσκευών που παραδόθηκαν για ανακύκλωση παρουσιάζουν από το 2012 μέχρι σήμερα αύξηση. Ειδικότερα, το 2019 η συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων προς ανακύκλωση σημειώνει 7% αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και ανέρχεται στους 60.000 τόνους.

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ έχει δημιουργήσει και αναπτύσσει τις απαιτούμενες υποδομές και συνεργασίες για τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Η συμβολή των συνεργατών της εταιρείας στην πραγματοποίηση της ανακύκλωσης κρίνεται καθοριστική. Στο δίκτυο συλλογής των συσκευών και λαμπτήρων έχει ενταχθεί η πλειοψηφία των αλυσίδων που πωλούν ηλεκτρικά είδη, καθώς και πολλά ανεξάρτητα καταστήματα.

Στα συνεργαζόμενα καταστήματα υπάρχουν κάδοι για μικροσυσκευές και ειδικοί κάδοι για λάμπες. Μεγάλο μέρος της συλλογής προέρχεται από συμβεβλημένους με το σύστημα εμπόρους παλαιών μετάλλων, οι οποίοι είναι αποδέκτες της συλλογής των γυρολόγων.

Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή των επιχειρήσεων, οι οποίες αποσύρουν είτε επαγγελματικά μηχανήματα είτε τον πάγιο εξοπλισμό τους. Με την εταιρεία έχει συμβληθεί και η πλειοψηφία των δήμων, σε χώρους των οποίων είναι τοποθετημένα όλα τα απαραίτητα μέσα συλλογής. Ωστόσο, δεν υπάρχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα, καθώς οι δήμοι δεν έχουν οργανώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες τους για τη σωστή εξυπηρέτηση των δημοτών.

Το επόμενο στάδιο για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών αποβλήτων είναι η μεταφορά τους από τα σημεία συλλογής προς τις μονάδες επεξεργασίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από την εταιρεία, για τη διακίνηση των συσκευών ακολουθούνται αυστηροί κανόνες ασφαλείας, ενώ με σκοπό τη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση, πραγματοποιούνται συνδυαστικά δρομολόγια και αξιοποιείται στον μέγιστο βαθμό η χωρητικότητα των container μέσα στα οποία αποθηκεύονται προσωρινά και μεταφέρονται οι συσκευές. Βεβαίως, η συλλογή των παλιών ηλεκτρικών συσκευών δεν θα είχε κανένα νόημα χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής τους σε χρήσιμα υλικά και την προστασία του περιβάλλοντος από τις βλαβερές ουσίες που περιέχουν.

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ έχει αναπτύξει τις κατάλληλες τεχνικές υποδομές, που μπορούν να υποστηρίξουν τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων συσκευών. Η επεξεργασία όλων των συσκευών γίνεται σε 8 συνεργαζόμενες μονάδες σε κομβικά σημεία της χώρας. Οι μονάδες αυτές είναι τεχνολογικά άρτιες, όλες ελληνικές πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν στην επιχειρηματική καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας. Κατά την επεξεργασία των συσκευών, εφαρμόζονται οι υψηλότερες ποιοτικά τεχνικές προδιαγραφές, αφαιρούνται οι εμπεριεχόμενες βλαβερές ουσίες και, στη συνέχεια, ανακτώνται με μηχανικό τρόπο τα αξιοποιήσιμα υλικά τους, δηλαδή μέταλλα, πλαστικό και γυαλί. Τα υλικά αυτά προωθούνται στη βιομηχανία και επανεντάσσονται στην παραγωγή νέων προϊόντων, δημιουργώντας ανεκτίμητο περιβαλλοντικό όφελος, αυτό της εξοικονόμησης των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων και ενέργειας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, βάσει στοιχείων της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, τα ποσοστά αξιοποίησης/ανάκτησης για όλες τις κατηγορίες συσκευών είναι, καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών λειτουργίας της εταιρείας, υψηλότερα από τους στόχους αξιοποίησης που τίθενται από την ευρωπαϊκή οδηγία και ανέρχονται μεσοσταθμικά στο 90%.

Στηρίζοντας τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία και με αφορμή τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life Reweee, η Ανακύκλωση Συσκευών AE έχει ξεκινήσει την προσπάθεια για την ανάπτυξη της επαναχρησιμοποίησης των ηλεκτρικών αποβλήτων. Σε δύο εξειδικευμένα κέντρα, ένα στον Ασπρόπυργο και ένα στο Ωραιόκαστρο, τα ηλεκτρικά απόβλητα ελέγχονται και διαχωρίζονται σύμφωνα με την κατάστασή τους. Στη συνέχεια, προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση και επισκευάζονται, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

Επίσης, η εταιρεία πρόκειται να αξιοποιήσει σύντομα το μεγάλο δίκτυο των συνεργατών της, τοποθετώντας ειδικούς κάδους για δοχεία μελανιών και τόνερ σε εταιρείες, οργανισμούς και επιλεγμένα καταστήματα. Τα δοχεία θα μεταφέρονται σε εξειδικευμένη μονάδα, όπου θα απορρυπαίνονται και θα προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση.

……………………

Περιοδικό ΧΡΗΜΑ, τευχ. Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here