Η CAPITALS Circle Group (CCG – https://www.capitalscirclegroup.com/), διεθνής εταιρεία στρατηγικής, επικοινωνίας και επενδυτικών σχέσεων με έδρα το Βερολίνο και δραστηριότητα σε Γερμανία, Ελλάδα και Βρυξέλλες, διοργάνωσε για τέταρτη χρονιά με μεγάλη επιτυχία το Tech Dialogue Forum Series στην Αθήνα σε συνεργασία φέτος με τη Τεχνόπολη, Δήμος Αθηναίων (Technopolis City of Athens) και το INNOVATHENS powered by Samsung με τίτλο: “The Tech Growth & Investments Challenge Forum.

Το Φόρουμ είχε φέτος ως κύριο θέμα την πρόκληση της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας και τεχνολογίας στην Ελλάδα, της δημιουργίας φιλικότερου πλαισίου και κινήτρων για την προσέλκυση τεχνολογικών επενδύσεων, σύστασης νέων τεχνολογικών εταιρειών και Startups, συνεργασίες Corporates & Startups με τη συμμετοχή και 3 γερμανικών εταιρειών από το Βερολίνο.

page1image3825056page1image3820352page1image3824832page1image3687904

Κοινά στρατηγικά συμπεράσματα του φόρουμ ήταν τα ακόλουθα: 1. H ανάγκη επιτάχυνσης της προσαρμογής της Ελλάδας στα νέα δεδομένα του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, ώστε να μη χάσει και αυτή τη φορά το τρένο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που είναι ψηφιακή, 2. Η ανάγκη πιο στοχευμένης κινητροδότησης (με φορολογικά, ασφαλιστικά, απαλλαγές και άλλα κίνητρα, όπως αυτά για έρευνα και ανάπτυξη κλπ.) των ελληνικών και αλλοδαπών καινοτόμων τεχνολογικών εταιρειών που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, αλλά και των επενδυτών σε τέτοιες εταιρείες, ακολουθώντας τις καλές πρακτικές άλλων προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών (π.χ. Γερμανία, Αγγλία, Εσθονία κλπ.), 3. Ανάγκη περαιτέρω απλοποίησης αλλά και πιο μακρόχρονης σταθερότητας του νομικού και φορολογικού πλαισίου για τις εταιρείες και τους επενδυτές στην Ελλάδα, 4. Άμεση ανάγκη ψηφιοποίησης του Δημοσίου για την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση εταιρειών και πολιτών όπως π.χ. σε Εσθονία, Αγγλία κλπ., 5. Ανάγκη διασύνδεσης των πανεπιστημίων και σχολείων με την επιχειρηματικότητα και εισαγωγή του μαθήματος της επιχειρηματικότητας σε περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές αλλά και σχολεία και ανάπτυξης μιας κουλτούρας επιχειρηματικότητας, 6. Ανάπτυξη πολλαπλασιασμού των καλών παραδειγμάτων συνεργασιών σε πρότζεκτς καινοτομίας και ψηφιοποίησης τόσο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσο και μεταξύ μεγάλων εταιρικών και Startups, 7. Παρότι υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα αρκετές καλές επιχειρηματικές ιδέες και Startups και το Equifund βοήθησε και έδωσε μερική λύση ως προς την εύρεση κεφαλαίων στους πρώτους γύρους χρηματοδότησης, ωστόσο υπάρχει κενό ως προς τον αριθμό, ποικιλία και μέγεθος σε κεφάλαια για τους επόμενους γύρους, το οικοσύστημα είναι μικρό, κλειστό και όχι εξωστρεφές, ενώ η Ελλάδα ως έδρα δεν είναι ελκυστική και πολλές τεχνολογικές εταιρείες αναγκάζονται να έχουν έδρα εκτός Ελλάδας. Υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης εξωστρέφειας, διεθνοποίησης του ελληνικού τεχνολογικού οικοσυστήματος των Startups, ώστε να υπάρξει ταχύτερη ανάπτυξη του, να αυξηθεί ο αριθμός των Exits από επενδυτές, να επιτευχθούν περισσότερες συνεργασίες με ξένες τεχνολογικές εταιρείες, να έχουν παρουσία στην Ελλάδα περισσότερα ξένα επενδυτικά κεφάλαια, 8. Όπως τονίστηκε μετά το pick της ελληνικής κρίσης και της σχετικής ομαλοποίησης της κατάστασης, υπάρχουν σταδιακά ευκαιρίες στο ελληνικό οικοσύστημα για συνεργασίες, είναι πολύ ελκυστικό τόσο το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και η ποιότητα ζωής καθώς και το κόστος, όπως τόνισαν και οι 3 γερμανικές εταιρείες που μίλησαν στο φόρουμ, 9. Ανάγκη στόχευσης και έμφασης του οικοσυστήματος σε τεχνολογικές καινοτόμες λύσεις και μοντέλα σε τομείς, όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως π.χ. ο τουρισμός, η ναυτιλία, ο αγροδιατροφικός τομέας κλπ. και 10. Μεγάλη η σημασία της ομάδας σε μια Startup αλλά και η καινοτομία του μοντέλου.

Ο κ. Χρήστος Δήμας, Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και Αν. Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης, δήλωσε στο πλαίσιο του φόρουμ μεταξύ άλλων, ότι η ψηφιακή καθυστέρηση της δημόσιας διοίκησης αποθαρρύνει ιδιωτικές επενδύσεις. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας δίνει έμφαση στις νέες υποδομές δικτύων νέας γενιάς, κατάρτιση των εργαζομένων σε ψηφιακές δεξιότητες, έμφαση στην οικονομία των δεδομένων και παροχή ψηφιακά όλων των δημοσίων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Παρότι ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, Γεν. Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ Λόης Λαμπριανίδης, συμφώνησε ως προς την ανάγκη μείωσης των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις κα παροχής επιλεκτικά κάποιων κινήτρων, διαφώνησε τόσο με τον εκπρόσωπο της ΝΔ αλλά και άλλους ομιλητές, όσον αφορά την ταχύτητα και τον τρόπο μείωσης της φορολογίας, προσθέτοντας ότι η κινητροδότηση υπάρχει και δεν χρειάζονται μεγάλες αλλαγές ως προς αυτό, τονίζοντας ότι τα φορολογικά κίνητρα δεν είναι πανάκεια, υπερασπιζόμενος τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο. Ο Γιάννης Σαλαβόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, CAPITALS Circle Group, που ήταν και οι οργανωτές του φόρουμ, παρουσίασε συγκριτικά στατιστικά στοιχεία και καλές πρακτικές από ανεπτυγμένα οικοσυστήματα Βερολίνου και Λονδίνου σε σχέση με αυτό της Αθήνας καθώς και στοιχεία, που δείχνουν το βαθμό συνδεσιμότητας της ψηφιοποίησης κράτους και ιδιωτικού τομέα σε σχέση με επενδύσεις, ανάπτυξη, καινοτομία σε μια οικονομία, αλλά ακόμα και επιρροής ενός κράτους. Αναφέρθηκε επίσης στην άμεση ανάγκη ψηφιοποίησης του Δημοσίου, πολλαπλής κινητροδότησης Startups και επενδυτών (με φορολογικά, ασφαλιστικά, R&D κλπ. κίνητρα), ανάγκη απλοποίησης και περαιτέρω βελτίωσης του πλαισίου για καινοτόμες τεχνολογικές εταιρείες, που δεν μπορεί να είναι το ίδιο όπως για μια απλή εταιρεία του κοινού εμπορίου λόγω της προστιθέμενης αξίας που παράγει, ώστε αυτό να είναι πιο φιλικό και να μην αναγκάζονται ελληνικές Startups να έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό, ανάγκη περισσότερων διεθνών συνεργειών και εξωστρέφειας του ελληνικού οικοσυστήματος κλπ. Οι εκπρόσωποι των δύο επενδυτικών κεφαλαίων τόνισαν την πολύ μεγάλη σημασία της καλής ομάδας σε μια Startup, της ανάγκης καινοτομίας του μοντέλου και εξωστρέφειας της εταιρείας. Οι κ.κ. Moe Dorfner, CEO, EIFAS, Tom Lautenbacher, CEO, Sapce Shack και οι δύο από το Βερολίνο, τόνισαν ότι το ελληνικό οικοσύστημα έχει ευκαιρίες, αλλά απαιτείται άμεσα πάταξη της γραφειοκρατίας, σταθερό θεσμικό πλαίσιο, έμφαση σε τομείς που η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, εξωστρέφεια, διεθνείς συνέργειες.

Το Φόρουμ στήριξαν θεσμικοί φορείς (όπως HAMAC, OESYNE, Erasmus for Young Entrepreneurship, OEYSYNE κλπ.), ακαδημαϊκοί φορείς (Management Science Laboratory AUEB, Athens University of Economics & Business, MBA Int. Athens University of Economics & Business κλπ.) καθώς και εταιρείες και χορηγοί επικοινωνίας (EIFAS, Athens Radio 9,84, Euro2day.gr, Global Sustain, Banks.com.gr, XRIMA, XRIMA Week, Found.ation, Crisis Monitor, Equal Society κλπ.).

Πέραν των ανωτέρω μίλησαν στο φόρουμ: Dr. Γιώργος Ξηρογιάννης, Δ/ντης Βιομηχανίας/Ανάπτυξης/Υποδομών, ΣΕΒ, Σωτήρης Παπαντωνόπουλος, Partner, UniFund Venture Capital, Γιώργος Καραντώνης, Partner Metavallon Venture Capital, Prof. Dr. George Ioannou, Director, Management Science Lab, AUEB, Yannis Gianarakis, General Manager, HAMAC, Gerasimos Michalitsis, Head New Ventures, Intrasoft International, Αντωνης Οικονόμου, Managing Director, Innovathens, Κώστας Χαμπίδης, CTO, Δήμος Αθηνών, Socrates Ploussas, CEO, Fund4all, Filippos Zakopoulos, Managing Partner, Found.ation , Φώτης Ταλαντζής, CEO & Co-Founder Novoville, Χρήστος Τσούνης, CEO, TechTalent, Αλέξης Καραβίτης, Founder, Synbnb. To φόρουμ συντόνισε η γνωστή δημοσιογράφος, Μαρία Νικόλτσιου (Alpha TV, Alpha Radio).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here