Χθες η διοίκηση Χρήστου Μεγάλου ανακοίνωσε την υπογραφή των οριστικών συμφωνιών με τις Intrum AB και Serengeti Asset Management LP για την πώληση ποσοστού 49% και 2% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine και junior notes) της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) Sunrise I αντίστοιχα.

H Ιntrum είναι ευρέως γνωστή στο Ελληνικό κοινό.

  • Το Serengeti είναι distressed fund με διακριτική αλλά ενεργητική παρουσία στην Ελλάδα από το 2012. Συνεργάζεται στενά με το Orasis fund του Τζ. Ελιοτ ενώ με τη συμμετοχή ενός ακόμη fund ελέγχουν το 8% της ασφαλιστικής εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη.

Το Serengeti είχε αποκομίσει στο πρόσφατο παρελθόν σημαντικά κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα .

Το χαρτοφυλάκιο Sunrise I περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων και αποτελείται από περίπου 205 χιλιάδες δάνεια συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 7,2 δισ.ευρώ, με στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2020.

  • Η αποτίμηση της συναλλαγής, που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αντιστοιχεί σε περίπου 34% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

Η συναλλαγή είναι μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου Sunrise της διοίκησης Μεγάλου το οποίο ανακοινώθηκε στις 16 Μαρτίου 2021 και αναδεικνύει την ταχύτατη πρόοδο που έχει σημειώσει η Τρ. Πειραιώς στην υλοποίηση του πλάνου μείωσης των NPE κατά περίπου 19 δισ. ευρώ, ώστε να επιτευχθεί μονοψήφιος δείκτης NPE σε λιγότερο από 12 μήνες.

Η Piraeus Financial Holdings έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας του Sunrise I στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων ‘’Ηρακλής”.

Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους περίπου 2,45 δισ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here