Βάιος Κρόκος

Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τα θετικά επιχειρηματικά νέα που παρουσιάζει και την ψήφο εμπιστοσύνης που δείχνουν ισχυροί «παίκτες» του επιχειρηματικού στερεώματος, όπως η τελευταία είσοδος του Ευάγγελου Μαρινάκη στο μετοχικό σχήμα.

Ο λόγος για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή η οποία, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες λόγω COVID-19, ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά μεγέθη, γεγονός που αποτελεί ισχυρό «σύμμαχο» για τις μελλοντικές φιλοδοξίες στον τομέα της «πράσινης μετάβασης» και όχι μόνο.

Εξάλλου στόχος είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

Συνοπτικά, οι ενοποιημένες πωλήσεις για το 2020 σημείωσαν άνοδο 9,7% στα 328,1 εκατ. ευρώ. Επίσης η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία κινήθηκε επίσης ανοδικά κατά 12,1%, στα 198,8 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα σε επίπεδο καθαρών κερδών τα οποία αυξήθηκαν κατά 39,3%, στα 71,8 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά:

Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 273,4 εκατ. ευρώ,, έναντι 237,3 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένα κατά 15,2 %.

Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 35,9 εκατ. ευρώ, έναντι 37 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος.

Ο κύκλος εργασιών της κατασκευαστικής δραστηριότητας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανήλθε σε 26,7 εκ. ευρώ σημειώνοντας  μείωση κατά 44,3% σε σχέση με το έτος 2019.

Από το σύνολο του κύκλου εργασιών ποσό 5,5 εκ. ευρώ αφορούσε συναλλαγές με πελάτες εκτός Ομίλου.

Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 13,3 εκατ. ευρώ έναντι 10,4 εκατ. ευρώ.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 194,7 εκατ. ευρώ, έναντι 182 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένη κατά 7%.

Tα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν στα 198,8 εκατ. ευρώ, έναντι 177,4 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένα κατά 12,1% σε σύγκριση με το 2019 συνεπεία κυρίως της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος.

Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 129,6 εκατ. ευρώ, έναντι 125,5 εκατ. ευρώ το 2019 αυξημένα κατά 3,27%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 90 εκατ. ευρώ, έναντι 69,6 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένα κατά 29,2%.

Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 71,8 εκατ. ευρώ, έναντι 51,6 εκατ. ευρώ το 2019 αυξημένα κατά 39,3%.

Μειώθηκε ο δανεισμός από την πώληση του Mountain Air στις ΗΠΑ

Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του έτους διαμορφώθηκε στα 613,0 εκατ. ευρώ έναντι 716,3 εκατ. ευρώ το 2019, κυρίως λόγω της πώλησης του αιολικού πάρκου “Mountain Air” στις ΗΠΑ.

Τι συμβαίνει στο Τέξας – τι θα πράξει η διοίκηση

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά η διοίκηση του ομίλου κινήθηκε ταχύτατα από τις πρώτες στιγμές εμφάνισης των ακραίων καιρικών συνθηκών στο Τέξας τον Φεβρουάριο του 2021

Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια από την έναρξη του φαινομένου και μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, συνεχίζονται με αυξανόμενη ένταση οι καθημερινές συζητήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Hedge Providers, Tax Equity Investors, Lender) και τους νομικούς  συμβούλους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις για τον Όμιλο.

Όπως αναφέρει αναλυτικά:

“Ενώ οι συζητήσεις αυτές είναι σε εξέλιξη, η Διοίκηση εξετάζει τις ακόλουθες τρεις πιθανές δράσεις:

(α) προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια και έναρξη δικαστικής διαμάχης με τους Hedge Providers, σχετικά με τις τιμολογήσεις για μη παρασχεθείσα ενέργεια (“Liquidated Damages invoices”), που καλύπτουν την περίοδο από 13 έως 19 Φεβρουαρίου 2021, το συνολικό ποσό των οποίων ανήλθε σε $179 εκατ.,

(β) εύρεση κοινά αποδεκτής εμπορικής λύσης της διαφοράς με τους Hedge Providers και

(γ) αποεπένδυση από την επένδυση στις ΗΠΑ (Class B interests), η οποία θα οδηγούσε στην αναγνώριση λογιστικής ζημιάς σε επιβάρυνση των ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων που εκτιμάται στο ύψος των $115 εκατ. περίπου.

 Η Διοίκηση, κατά την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, βρίσκεται σε συνεννόηση με τους νομικούς συμβούλους του Ομίλου προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις για τον Όμιλο και κατά το χρονικό αυτό σημείο δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις”.

Να φτάσει τα 3.000 MW

Συνολικά, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 728 MW στην Ελλάδα, 513 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη, ενώ διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW.

Στόχος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here