Θετικές δείχνουν οι αγορές χρηματοδότησης της ναυτιλίας, με έναν μεγάλο αριθμό δανειστών, τραπεζών, οίκων και εναλλακτικών πιστωτικών κεφαλαίων να επιδιώκουν να αυξήσουν τα χαρτοφυλάκια τους, προσφέροντας τους καλύτερους όρους για να κερδίσουν έργα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δανειστών στις βελτιωμένες αγορές Tanker είναι ιδιαίτερα έντονος. Την ίδια ώρα, οι διαθέσιμοι όγκοι χρηματοδότησης για κάθε μεμονωμένο σκάφος έχουν μειωθεί καθώς οι αξίες των assets αυξήθηκαν το περασμένο τρίμηνο, τα περιθώρια υφίστανται σοβαρή καθοδική πίεση καθώς οι τράπεζες έχουν αρχίσει να διερευνούν περιπτώσεις χρηματοδότησης πέρα ​​από τις μέχρι πρότινος “comfort zones” τους. Εν τω μεταξύ, οι ευκαιρίες παραμένουν στις λιγότερο ρευστοποιημένες αγορές Dry Bulk και Container.

Tankers

Το πρώτο τρίμηνο του έτους παρουσίασε τεράστια αστάθεια στις αγορές Tanker. Ενώ τα επιτόκια μειώθηκαν γύρω στην καταληκτική ημερομηνία της 5ης Φεβρουαρίου για τις αποστολές προϊόντων πετρελαίου στην ΕΕ, η πρόσφατη ανάκαμψη απέδειξε ότι η αγορά παραμένει ανθεκτική.

Οι αξίες των assets συνεχίζουν να ακολουθούν ανοδική πορεία, ωστόσο στην παρούσα φάση έχουν “αποσπαστεί” από τα τρέχοντα κέρδη, οδηγώντας τους δανειστές να μειώσουν τις μέγιστες προσφορές LTV (δάνειο σε αξία) για πλοία με μακροχρόνια μίσθωση ή χωρίς.

Δεδομένων των μισθώσεων ωστόσο το τοπίο αλλάζει. Οι ολοένα και ανοδικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τα κέρδη των ναυτιλιακών, οσυνδέονται με εξαιρετικά ελκυστικές μακροπρόθεσμες ναυλώσεις ακόμη και σε παλαιότερα πλοία. Η αύξηση των διαθέσιμων ταμειακών ροών παρέχει στις τράπεζες τη δυνατότητα να δίνουν δάνεια έως και 120% των ιστορικών μέσων αποτιμήσεων και ακόμη περισσότερο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Από οικονομικής άποψης, υπάρχει η αίσθηση ότι αυτή η αγορά είναι πλέον παρόμοια με την αγορά εμπορευματοκιβωτίων του 2021.

Dry Bulk

Έπειτα από ένανα και πλέον χρόνο σταθερής πτώσης, οι αγορές Dry Bulk φαίνεται πως πλέον ανακάμπτουν.

Τα κέρδη αυξήθηκαν στον στόλο Dry Bulk, αν και αυτές οι αυξήσεις έχουν ξεπεραστεί από τις αυξήσεις στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, με τα πλοία να πωλούνται σε τιμές που είναι δύσκολο να δικαιολογηθούν από τα period rates, πόσο μάλλον από τα spot rates..

Ενώ οι πλοιοκτήτες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα μακροπρόθεσμα επιτόκια είναι πολύ χαμηλότερα από τα spot rates των επόμενων ετών, οι χρηματοδότες περιορίζονται από τα τρέχοντα ρευστοποιήσιμα κέρδη και σε αρκετές περιπτώσεις αυτό έχει ως αποτέλεσμα μειωμένα ποσά χρηματοδότησης.

Η Oceanis θεωρεί ότι αυτή η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα εναλλακτικά debt funds, η ικανότητα των οποίων να παρέχουν πρόσθετο κεφάλαιο περιορίζεται από την ανάγκη διατήρησης θετικών ταμειακών ροών. 

Ενώ η υψηλή μόχλευση είναι δύσκολη στις σημερινές αγορές, τα χαμηλά περιθώρια κέρδους για πιο συντηρητικές χρηματοδοτήσεις είναι ολοένα και πιο εφικτά. Ως εκ τούτου, πολλές τράπεζες και αμοιβαία κεφάλαια γίνονται ολοένα και πιο ανταγωνιστικά. Οι πλοιοκτήτες με καθιερωμένους στόλους έχουν πρόσβαση σε άκρως ανταγωνιστικούς όρους για μικρότερα πλοία από εξειδικευμένες περιφερειακές τράπεζες.

Containerships

Με τις αξίες των πλοίων χωρίς ναύλωση να έχουν επιστρέψει στα προ της πανδημίας επίπεδα και τα κέρδη να παραμένουν υψηλότερα, ο κόσμος της οικονομίας αρχίζει και πάλι να προσφέρει γενναία δάνεια για πλοία με λιγότερο σταθερή απασχόληση.

Ειδικά οι Γερμανοί δανειολήπτες μπορούν να επωφεληθούν από εξαιρετικά ελκυστικούς όρους για τα πλοία που αποκτήθηκαν με εκκρεμή ναύλωση, με χρηματοδότηση στο 65% της LTV που αποφέρει περιθώρια κέρδους στην περιοχή του 3% όταν απασχολούνται μακροπρόθεσμα σε ναυλωτή Tier II.

Εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα μακροπρόθεσμα κέρδη των παλαιότερων πλοίων στην αγορά spot, γεγονός που μειώνει την προθυμία των δανειστών να παρέχουν κεφάλαια για εξαγορές χωρίς ναυλώσεις, με αποτέλεσμα τα χαμηλότερα LTV να γίνονται πιο συχνά.