του Κώστα Σιαμπράκου, Meizon Παροχή Χρημ/κών Υπηρεσιών

Καθώς, στην εβδομάδα που πέρασε, λόγω των αργιών του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς, δεν υπήρξαν ουσιαστικά εργάσιμες ημέρες, μας δίνεται η ευκαιρία για μια σύντομη ανασκόπηση του τι έχει συμβεί στη διάρκεια της χρονιάς, μέχρι στιγμής, στον ελληνικό θεσμό των Α/Κ. 

Στο πρώτο τετράμηνο, λοιπόν, του έτους, η ανάπτυξη των μεγεθών του θεσμού είναι τόσο έντονη που ούτε οι πιο αισιόδοξοι αναλυτές την ανέμεναν: η άνοδος του ενεργητικού αγγίζει το 17,63% και έχει διαμορφωθεί σε 18,570 δισ. ευρώ. Η απόλυτη αύξηση της κεφαλαιοποίησης ανέρχεται σε 2,783 δισ. ευρώ, με πρωτεργάτη την αξία των εισροών, που κυμαίνεται στα 2,236 δισ. ευρώ. Ο ρυθμός εισροών προς άνοδο του ενεργητικού βρίσκεται στα επίπεδα του 80,33%, με μέσο εβδομαδιαίο όγκο θετικών συναλλαγών τα 127,230 εκατ. ευρώ. 

Έχουμε αναφέρει, πολλές φορές, στα σχόλιά μας ότι το σκηνικό στις δύο ανάλογες χρονικές περιόδους του 2024 και του 2023 παραμένει σχεδόν απαράλλαχτο. Μάλιστα, η διεύρυνση των μεγεθών της τωρινής χρονιάς έναντι της προηγούμενης είναι αδιάκοπη: η ενίσχυση του ενεργητικού είναι μεγαλύτερη κατά 1,143 δισ. ευρώ, οι δε εισροές περί τα 1,111 δισ. ευρώ. Με τον φετινό όγκο εισροών να έχει ήδη ξεπεράσει με ευκολία τα 2 δισ. ευρώ και την παρατήρηση ότι ο εβδομαδιαίος μέσος όρος παραμένει άνω των 100 εκατ. ευρώ, η κατάρριψη του περσινού ρεκόρ εισροών των 3,184 δισ. ευρώ δείχνει σύντομη, όπως και η αξία των 20 δισ. του ενεργητικού προς τα τέλη του έτους. Βέβαια, θα ξαναπούμε ότι θεωρούμε αρκετά δύσκολο η αξία στις αγορές μεριδίων να κυμανθεί σε αυτά τα επίπεδα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς φυσιολογικά θα μειωθεί αισθητά η δημιουργία Ομολογιακών Α/Κ του τύπου περιορισμένης χρονικής διάρκειας και διανομής πιθανού ετήσιου μερίσματος, λόγω της αναμενόμενης έναρξης μειώσεων των επιτοκίων εκ μέρους των κεντρικών τραπεζών ανά την υφήλιο. Θα δείξει… 

Ο «οργασμός» της δημιουργίας αυτού του τύπου των Α/Κ συνεχίστηκε εντός του 2024 με 16 νέα προϊόντα. Οι εισροές στα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή ανήλθαν σε 2,023 δισ. ευρώ, δηλαδή, με λίγα λόγια, τα εν λόγω Α/Κ απορρόφησαν το 90,49% των εισροών. Με αποτέλεσμα η φετινή αύξηση του ενεργητικού τους να ανέρχεται σε 56,53% και των μεριδίων τους σε 47,27%. Σε μεγάλη απόσταση, ακολούθησαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ με 224,643 εκατ. ευρώ, με θετική ροή ενεργητικού και μεριδίων 29,97% και 37,33%, αντιστοίχως. 

Αμέσως επόμενα, στην επενδυτική σκέψη των μεριδιούχων, είναι τα Μικτά Α/Κ με 83,732 εκατ. ευρώ, όμως η πραγματική φετινή έκπληξη είναι οι τοποθετήσεις αξίας 43,541 εκατ. ευρώ στα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών, με άνοδο ενεργητικού 29,72% και μεριδίων 35,51%. Αντιθέτως, τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας δεν τυγχάνουν της απαραίτητης προσοχής: οι εισροές είναι μόλις 23,839 εκατ. ευρώ, οι οποίες, αν μη τι άλλο, φανερώνουν ότι τόσο οι περσινές πολύ καλές αποδόσεις όσο και οι φετινές δεν έχουν πείσει το επενδυτικό κοινό. 

Στον αντίποδα, σε εκροές ξεχώρισαν τα Funds of Funds Μικτά με 119,780 εκατ. ευρώ, τα Σύνθετα Α/Κ Absolute Return με 40,762 εκατ. ευρώ και τα Funds of Funds Μετοχικά με 22,110 εκατ. ευρώ. 

Πολύ ικανοποιητική ήταν η μέση απόδοση της αγοράς στο 4,97%. Πρωταγωνιστές μέσης θετικής απόδοσης ήταν οι μετοχικές κατηγορίες και κυρίως: τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 13,04%, τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με 11,76%, τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 11,20%, τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με 9,10% και τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με 8,99%.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ