Το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η διοίκηση είναι γενναιόδωρο. Η αβεβαιότητα που προκαλεί η υπόθεση με τα μετατρέψιμα σε μετοχές ομόλογα CoCos  μεγάλη.

  • Η προθεσμία συμμετοχής εκπνέει στις 18 Νοεμβρίου αλλά όσοι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς δηλώσουν συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου μέχρι τις 11 Νοεμβρίου, θα εισπράξουν επιπλέον κίνητρα.

Το νέο πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης υπαλλήλων της Τράπεζας Πειραιώς προβλέπει εφάπαξ ποσό που ισοδυναμεί με έναν αριθμό μεικτών μισθών, ο οποίος προσδιορίζεται με κριτήρια, όπως η ηλικία, το εύρος χρόνου υπηρεσίας, η μονάδα, ο ρόλος και η γεωγραφική περιοχή απασχόλησης.

Στόχος της διοίκησης είναι να συμμετάσχουν 1.000 υπάλληλοι της Τράπεζας στο πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης αλλά δεδομένων των νέων συνθηκών η συμμετοχή είναι πολύ μεγαλύτερη καθώς όλοι συμφωνούν ότι πρόκειται για το “τελευταίο γενναιόδωρο πρόγραμμα” στο τραπεζικό μας σύστημα.

Ηλικιακό κριτήριο

  • Κάτω των 39 ετών: 20 μηνιαίοι μισθοί
  • 40-49 ετών: 30 μηνιαίοι μισθοί
  • 50-55 ετών: 38 μηνιαίοι μισθοί
  • Άνω των 56 ετών: 45 μηνιαίοι μισθοί

Προϋπηρεσία

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται βάσει του χρόνου προϋπηρεσίας ως εξής:

  • Για μέχρι 10 έτη: +8%
  • Για 11-20 έτη: +10%
  • Για 21 και πάνω έτη: +15%

Επιπλέον Κίνητρα

Το προσωπικό, που εργάζεται στο δίκτυο καταστημάτων και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, λαμβάνει +20% επιπλέον, βάσει της ηλικίας και της προϋπηρεσίας.

Οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι οποίοι εργάζονται σε ένα από τα 25 καταστήματα της Πειραιώς, που πρόκειται να κλείσουν έως τα τέλη Νοεμβρίου, θα λάβουν 2 επιπλέον μηνιαίους μισθούς.

Δύο επιπλέον μισθοί προβλέπονται και για τους εργαζόμενους σε περιφέρειες με πλεονάζον προσωπικό (Ιωαννίνων, Αχαϊας, Αρκαδίας, Λάρισας κλπ.)

Ένας πρόσθετος μισθός προβλέπεται για κάθε τέκνο υπαλλήλου της Πειραιώς, που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.

Οι εργαζόμενοι ηλικίας άνω των  56 ετών

Για τους εργαζόμενους στο ηλικιακό εύρος άνω των 56 ετών, προβλέπεται προσαύξηση στο μεικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων από την πληρωμή των πλασματικών ετών ασφάλισης, για διάστημα έως τρία έτη και μέχρι το ποσό των 15.000 ευρώ.

  • Στο συνολικό μεικτό ποσό αποζημίωσης θα υπολογίζεται ο φόρος, που θα βαρύνει τον εργαζόμενο και το αντίστοιχο καθαρό ποσό.

Για τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, που έχουν λάβει οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, διατηρούνται οι προνομιακοί όροι προσωπικού, μέχρι την εξόφλησή τους, υπό τον όρο να παραμείνουν ενήμερα.

Τα δάνεια προκαταβολής μισθών, που έχουν ενδεχομένως λάβει οι εργαζόμενοι, θα συμψηφισθούν με την αποζημίωση, που θα καταβληθεί κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here