Ήταν διακριτικός στην αρχή. Ξεκίνησε από τα επίπεδα του 0,588 €/μτχ της 16ης Σεπτεμβρίου.
Έγινε πιο επιθετικός στη συνέχεια. Από τα 0,5398€ της 9ης Οκτωβρίου και τα 0,50€ της 22ας Οκτωβρίου.
Τώρα τελευταία αποκαλύφθηκε έως τα 0,4032 € ανα μετοχή της Alpha Bank.
  • Τώρα πια όλοι διαπιστώνουν στην αγορά πως υπάρχει ένας επενδυτικός…απορροφητήρας, που συστηματικά και επαγγελματικά μαζεύει το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς.
Δείχνει να ενεργεί μέσω Χρηματιστηριακής εταιρείας που ανήκει σε άλλο (συστημικό) τραπεζικό όμιλο αλλά  και τουλάχιστον 2 ισχυρών ιδιωτικών ΑΧΕΠΕΥ και μιας μεσαίου μεγέθους ΑΧΕ.
Υπάρχει λοιπόν πρόθυμος Αγοραστής; Αγοραστές;
Δύσκολο, ακόμη να πληροφορηθούμε ποιος είναι ο  “τελικός πελάτης”
Ωστόσο οι κινήσεις του/τους έχουν εντοπιστεί από παρατηρητικούς χρηματιστές και αποτελούν- ήδη- αντικείμενο συζητήσεων και σεναρίων.
Ας μην ξεχνάμε ότι η αποτίμηση της Alpha Bank έχει κατρακυλήσει στα μόλις 668,4 εκατ. Ευρώ.
Εάν υποτεθεί πως κάποιος/οι μαζεύει/ουν “χτίζοντας” θέση, αυτό σημαίνει ότι  με λιγότερα από 100 εκατ. Ευρώ μπορεί να έχει/ουν –ήδη– ένα 15% του μετοχικού κεφαλαίου.
Περιμένοντας τις οριστικές ανακοινώσεις για το Project Galaxy και προσβλέποντας σε γενικότερες εξελίξεις και ανακατατάξεις στον κλάδο, όλα τα σενάρια θα μπορούσε να είναι ανοιχτά.
Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε τον κ. John Paulson που ελέγχει, ήδη σήμερα, το 7,32% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank .
  • Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη Συναλλαγή Galaxy Τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, έλαβε δύο (2) δεσμευτικές προσφορές από διεθνείς επενδυτές.
Η Συναλλαγή Galaxy απαρτίζεται από τρεις (3) τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων – με κωδικές ονομασίες Orion, Galaxy II και Galaxy IV, συνολικής λογιστικής αξίας Ευρώ 10,8 δισ. – καθώς και την πώληση ποσοστού έως 100% της εταιρείας διαχείρισης Cepal.
Και για τις τρείς ανωτέρω τιτλοποιήσεις έχουν υποβληθεί από την Τράπεζα αιτήσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής», που αφορούν στην παροχή εγγυήσεων, ύψους ευρώ 3,7 δισ., για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη Συναλλαγή Galaxy, εν μέσω της δύσκολης αυτής συγκυρίας, συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας, αλλά και επιβεβαίωση της σοβαρής και υπεύθυνης διαχείρισης από την διοικητική ομάδα της Alpha Bank.
Η Τράπεζα, με τους χρηματοοικονομικούς και νομικούς της συμβούλους, βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης των Δεσμευτικών Προσφορών και, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις πολιτικές της, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις της για τη Συναλλαγή Galaxy

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here