Στην Φρανκφούρτη, υπολογίζουν ότι το 2023 θα καταγραφεί στην Ευρώπη, εκρηκτικό ρεκόρ έκδοσης κρατικών ομολόγων που θα ξεπεράσει 1,3 τρισεκατομμύρια Ευρώ.

Η Ελλάδα έχει ελάχιστες δανειακές ανάγκες και μεγάλα ταμειακά αποθέματα…

Το 2023, το Ελληνικό Δημόσιο θα αναζητήσει από τις αγορές όχι περισσότερα από 7 δις Ευρώ.

Η Ελλάδα θα εισπράξει αυξημένες εκταμιεύσεις από τα χρηματοδοτικά σχήματα που έχουν ήδη αποφασισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης.

 Το Δημόσιο θα εξοφλήσει ομόλογα που λήγουν ύψους 4,5 δις € , δάνεια διακρατικά από το πρώτο Μνημόνιο (GLF) ύψους 2,64 δις € και άλλα 1,73 δις € από τα δάνεια του ESM .

Το 2023, για χρεωλύσια το Δημόσιο θα πρέπει να καταβάλει περίπου 8,9 δις. € έναντι μόλις 2 δις € φέτος.

Οι συνολικές ανάγκες αναχρηματοδότησης του Δημοσίου Χρέους υπολογίζονται σε μόλις 13,7 δισ. ευρώ. Αλλά το ελληνικό δημόσιο δεν σκοπεύει να «δανεισθεί» παρά μόνο 7 δισ. ευρώ από τις αγορές, ήτοι σχεδόν τα μισά.

Περισσότερα από 6 δισ. ευρώ  για το 2023, θα καλυφθούν με εκδόσεις εντόκων γραμματίων τα οποία στην ουσία είναι ένα εργαλείο που το τραπεζικό σύστημα χρησιμοποιεί σαν εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας σε ένα πολύ «σφιγμένο» από την ΕΚΤ σύστημα…