Η σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ DOTSOFT και ΔΕΘ-HELEXPO αφορά το Υποέργο 2: Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη του ιστορικού – πολιτιστικού αποθέματος της HELEXPO – ΔΕΘ, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Μια διαδρομή στη Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία μέσα από το Ιστορικό- Πολιτισμικό Αρχείο της ΔΕΘ-HELEXPO».

Το αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και διαχείριση των πολιτισμικών πόρων και τεκμηρίων της ΔΕΘ-HELEXPO καθώς και η ανάδειξή τους μέσα από νέες τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο του Έργου θα ψηφιοποιηθούν και θα τεκμηριωθούν,  10.000 τεκμήρια τα οποία περιλαμβάνουν φωτογραφίες, αφίσες, σχέδια, μετάλλια, αρχεία ήχου και βίντεο που αφορούν φεστιβάλ και εκθέσεις από την ίδρυση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ενώ με στόχο την προβολή και την διάχυση του ιστορικού αρχείου που ψηφιοποιείται και τεκμηριώνεται, αξιοποιούνται νέοι, σύγχρονοι τρόποι προβολής μέσα από την υλοποίηση

  • εφαρμογής οπτικοακουστικής ξενάγησης, 
  • τρισδιάστατης περιήγησης και 
  • εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών.

Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου είναι πολλαπλά και συμπεριλαμβάνουν την διαφύλαξη, βιώσιμη θωράκιση, ανάδειξη και διάχυση του πολιτισμικού αποθέματος της ΔΕΘ – HELEXPO, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τέλος την ενίσχυση της προσβασιμότητας στη γνώση.

Η DOTSOFT είχε την τιμή να παρουσιάσει το έργο, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης, στην 38η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2023.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».