Ο εποπτικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έδωσε τελικά και επισήμως την έγκριση που επιτρέπει στις εισηγμένες συστημικές τράπεζες να διανείμουν περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ, τόσο με μετρητά, όσο και με επαναγορές μετοχών.

  • Η Eurobank μπορεί να προχωρήσει στη διανομή περίπου 340 εκατ. ευρώ ή 0,09 ευρώ/μετοχή, ποσοστό που αναλογεί στο 30% των κερδών του 2023, ύψους 1,140 δισ. ευρώ.
  • Η Εθνική Τράπεζα  θα επιστρέψει περίπου 300 εκατ. ευρώ (0,37 ευρώ/ μετοχή) στους μετόχους της από το 1,106 δισ. ευρώ κέρδη, με τα οποία έκλεισε το περυσινό έτος.
  • Η Alpha Bank θα προσφέρει 122 εκατ. ευρώ (0,05 ευρώ/μετοχή) από τα κέρδη, ύψους 611 εκατ. ευρώ, για το 2023, εκ των οποίων το 50% με μετρητά και το υπόλοιπο 50% με επαναγορά ιδίων μετοχών
  • Η Τράπεζα Πειραιώς θα διανείμει ένα συμβολικό μέρισμα της τάξεως του 10% ή 80 εκατ. ευρώ επί ετήσιων κερδών 788 εκατ. ευρώ.

Στη θετική εισήγηση του SSM εκτός από την κερδοφορία, συνεισέφερε και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά στα «κόκκινα» δάνεια ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η πλήρης αποεπένδυση του Δημοσίου από το μετοχικό τους κεφάλαιο.

Επόμενο μεγάλο πρόβλημα των συστημικών τραεζών είναι ο “αναβαλλόμενος φόρος” DTC  που υπολογίζεται σήμερα στα 13 δισ. ευρώ:,

  • 3,8 δισ.€  στην Εθνική,
  • 3,35 δισ. στην Τράπεζα Πειραιώς,
  • 3,26 δισ.€ στη Eurobank
  • 2,62 δισ.€ στην Alpha Bank.