Λίγο-πολύ, ήταν αναμενόμενη η ανακοίνωση της αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία από τον οίκο Fitch.. Στο ΒΒΒ- η επενδυτική βαθμολόγηση (τελευταία κλίμακα του σχετικού εύρους μέχρι τα ΑΑΑ) για τον αμερικανικό οίκο, που ακολούθησε τη Standard & Poor’s στην αναβάθμιση της οικονομίας/προοπτικών. Ο έτερος (και ισχυρότερος), Moody’s, παραμένει μία κλίμακα χαμηλότερα της επενδυτικής βαθμίδας. 

Τα θετικά της έκθεσης της Fitch, ενδεικτικά: Η αξιολόγηση της Ελλάδας αντανακλά τα επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ και διακυβέρνησης, που κινούνται πολύ πάνω από τον μέσο όρο των χωρών με αξιολόγηση ΒΒΒ, καθώς και την αξιοπιστία πολιτικής, που στηρίζεται από την ΕΕ και τη συμμετοχή στην ευρωζώνη. Αλλά και οι προειδοποιήσεις ότι αυτά τα δυνατά σημεία εξισορροπούν τις αδυναμίες που απορρέουν από την κρίση χρέους, όπως τα πολύ υψηλά επίπεδα δημόσιου και εξωτερικού χρέους, καθώς και την υψηλή –αν και μειούμενη– ανεργία, τις περιορισμένες μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές και κάποιες επίμονες αδυναμίες στον τραπεζικό τομέα. 

Από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης το Ταμείο Ανάκαμψης: Η συνιστώσα των δανείων (ανέρχεται συνολικά σε 17,7 δισ. ευρώ, 7,4% του ΑΕΠ) θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να απορροφηθεί, καθώς διοχετεύεται μέσω διευκολύνσεων δανεισμού. Αυτό σημαίνει ότι ο επενδυτικός κύκλος RRF είναι πιθανό να επεκταθεί πέρα από το 2026, μειώνοντας τους κινδύνους ξαφνικής επιβράδυνσης της ανάπτυξης το 2027. Όμως, με «αστερίσκο», όπως προκύπτει από την απορροφησιμότητα: και όντως τα μεγέθη είναι… αδυσώπητα. Από τα 36 δισεκατομμύρια που μπορεί να απορροφήσει το Δημόσιο (2026) έχουν δεσμευθεί/απορροφηθεί περί τα 14,5 δισεκατομμύρια. Πόσα έχουν εκταμιευθεί; Μόλις 2 δισεκατομμύρια (!).