Η από 25 Σεπτεμβρίου 2023 Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια της λήξης της θητείας των Διοικητικών Συμβούλων, κυρίας Λώρας Στυλιανού και κυρίου Γρηγόρη Ζήκου, επαναδιόρισε ως Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας την κυρία Λώρα Στυλιανού καιτον κύριο Γρηγόρη Ζήκο, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία διεπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας του ελληνικού νόμου 4706/2020, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, της Απόφασης ΔΣ ΕΚ 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλόλητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον ορισμό της κυρίας Λώρας Στυλιανού ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του κυρίου Γρηγόρη Ζήκου ως εκτελεστικού μέλους δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, της Απόφασης ΔΣ ΕΚ 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλόλητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η θητεία των νέων Διοικητικών Συμβούλων είναι τριετής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

1. Λώρα Στυλιανού του Στυλιανού, Πρόεδρος, Μέλος Κατηγορίας III και Μη εκτελεστικό μέλος

2. Γρηγόρης Ζήκος του Γεωργίου, Μέλος Κατηγορίας ΙII και Εκτελεστικό μέλος

3. Αναστάσιος Γαβριηλίδης του Θεοδώρου, Μέλος Κατηγορίας ΙΙ και Εκτελεστικό μέλος

4. Ηλίας Αγαπίου του Αντωνίου, Μέλος Κατηγορίας ΙI και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

5. Γεώργιος Ράλλης του Ανδρέα – Ιάσωνα, Μέλος Κατηγορίας Ι και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ