Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, κατόπιν της εκλογής νέου 12μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών του,  το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις 30.04.2024 ως ακολούθως:

1. Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος

2. Αναστάσιος Δαυίδ, Αντιπρόεδρος Α’, μη εκτελεστικό μέλος

3. Παναγιώτης Λασκαρίδης, Αντιπρόεδρος Β’, μη εκτελεστικό μέλος

4. Δημήτριος Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

5. Γεώργιος Βασιλάκης, μη εκτελεστικό μέλος

6. Στυλιανή (Στέλλα) Δημαράκη, εκτελεστικό μέλος

7. Κωνσταντίνος Καλαμάτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

8. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος

9. Νικόλαος-Γεώργιος Νανόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος

10. Ναταλία Νικολαΐδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος