Στον παγκόσμιο κατάλογο των 100 κορυφαίων εταιρειών καθαρής ενέργειας εντάχθηκε η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ούσα η μόνη ελληνική εταιρεία που συμπεριλαμβάνεται στον Δείκτη “Clean Energy Index” της Standard & Poor’s. Ο S&P Clean Energy Index, αποτελείται αποκλειστικά από εταιρείες που παράγουν ή προμηθεύουν εξοπλισμό για την παραγωγή καθαρής ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, βιομάζα και άλλες ανανεώσιμες πηγές).

 

Παγκοσμίως θεωρείται ο βασικός δείκτης για να επενδύσει κάποιος στην καθαρή ενέργεια, εμπεριέχοντας κολοσσούς όπως Vestas, Iberdrola, First Solar, Enphase Energy κλπ από όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Νότια και Βόρεια Αμερική, Ασία) και είναι ο δείκτης που λειτουργεί ως κριτήριο αξιολόγησης για τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές που ενδιαφέρονται για εταιρείες καθαρής ενέργειας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7 ETFs (Exchange Traded Funds – Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια), που παρακολουθούν και επενδύουν σε εταιρείες του δείκτη μόνο.

Το μεγαλύτερο που διαχειρίζεται η Blackrock έχει μέγεθος πάνω από 3 δισ. ευρώ και αφορά αποκλειστικά στις εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω δείκτη.

 

Σε αντίθεση με άλλους δείκτες, όπως πχ ο MSCI όπου οι εταιρείες κατατάσσονται με βάση την πορεία της εθνικής χρηματιστηριακής αγοράς αλλά και της κεφαλαιοποίησής τους, ο S&P Clean Energy Index έχει πολύ αυστηρά κριτήρια σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εταιρειών, βασιζόμενα στο ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από τις σχετικές δραστηριότητες αλλά και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με τα έσοδα.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και η υπεροχή

 

Πρόσφατα, η διοίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ενημερώνοντας τους επενδυτές στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2023, μίλησε για τις προοπτικές της εταιρείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του χαρτοφυλακίου. Όπως επεσήμανε:

·         Το χαρτοφυλάκιο είναι το μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνοντας διάφορες τεχνολογίες.

·         Τα αιολικά πάρκα της εταιρείας διαθέτουν συντελεστές φόρτισης που υπερβαίνουν τον μέσο όρο της αγοράς.

·         Τα έργα του χαρτοφυλακίου είναι από τα νεαρότερα στην αγορά με σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής ενεργητικού μικρότερη από 7 χρόνια, δηλαδή υπολειπόμενη διάρκεια ζωής περιουσιακών στοιχείων που υπερβαίνει τα 20 χρόνια.

·         Η συντριπτική πλειονότητα της τρέχουσας λειτουργικής δυναμικότητας στην Ελλάδα διαθέτει μακροχρόνια συμβόλαια αγοράς, ενώ η υπολειπόμενη διάρκεια ζωής των PPAs υπερβαίνει τα 15 χρόνια.

Την περίοδο αυτή, στη γραμμή εκκίνησης της κατασκευής τους βρίσκονται φωτοβολταϊκά έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 550 MW σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όπως μάλιστα ενημέρωσε η διοίκηση της εταιρείας, καθώς εκδίδονται σταδιακά οι τελικές άδειες σύνδεσης στο δίκτυο, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, θα μπορούσε να εκκινήσει τις κατασκευαστικές εργασίες ανάλογα με την επενδυτική ιεράρχηση κάθε έργου ακόμα και στο τέλος του 2023.

 

Ήδη, στο τέλος Σεπτεμβρίου, η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου αυξήθηκε σε 1.225 MW (έναντι 905 MW στο τέλος του 2022) μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στο έργο του Καφηρέα κατά το τέλος του τρίτου τρίμηνου. Παράλληλα, προχωρά τις διαδικασίες για την ωρίμανση έργων διαφόρων τεχνολογιών (π.χ. υδροηλεκτρικά, αποθήκευση, υβριδικά κ.α.) στην Ελλάδα που αναμένεται να είναι σε θέση σταδιακά να ξεκινήσουν κατασκευή από το επόμενο έτος. Σε αυτό το πλαίσιο η συνολική ισχύς των έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή ανέρχεται πλέον σε 2.500 MW. Επιπλέον, έμφαση δίνεται και σε νέα έργα παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ (διαχείριση απορριμμάτων, ψηφιακός μετασχηματισμός κ.α.) που μπορούν να θα ενισχύσουν περαιτέρω τα έσοδα του Ομίλου σε μακροπρόθεσμη βάση προσφέροντας επίσης και συνέργειες.