Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από την νέα έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2021.

Τα ευρήματα της έρευνας συνοπτικά έχουν ως εξής:

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ενεργητικό – Παθητικό

− Σύνολο Ενεργητικού: 20,8 δισ. €

− Σύνολο Επενδύσεων: 17,4 δισ. €

− Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων : 4,4 δισ. €

− Ασφαλιστικές Προβλέψεις : 13,3 δισ. € εκ των οποίων: Ασφαλίσεις Ζωής: 10,0 δισ. € , Ασφαλίσεις κατά Ζημιών: 3,3 δισ. €

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

− Ασφαλίσεων Ζωής

Ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα: 2,25 δισ. €

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις: 1,54 δισ. €

-Ασφαλίσεων κατά Ζημιών

Ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα: 1,74 δισ. €

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις: 0,62 δισ. €

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης (προ και μετά την φορολογία): 

− Κέρδη προ φόρων : 454 εκατ. €

− Φόροι : 117 εκατ.€

− Κέρδη μετά φόρων: 337 εκατ.€

Η έρευνα είναι διαθέσιμη εδώ και το αντίστοιχο infographic εδώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here