Παρά το γεγονός ότι ο Οίκος  FITCH ξεχώρισε την Alpha Bank , για την υψηλή θωράκιση της κεφαλαιακής βάσης, πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, σε συνδυασμό  με τη συνεχιζόμενη εξυγίανση του ισολογισμού, η διοίκηση αποφάσισε νέα έξοδο στις αγορές.

Με στόχο την άντληση τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ βγαίνει στις αγορές η Alpha Bank, ύστερα από εντολή που έδωσε στις Citi (Sole Structuring Advisor), Barclays, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan και Nomura (Joint Bookrunners).

Η έκδοση αφορά τίτλο Additional Tier 1 και προσμετράται στα κεφάλαια, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια.

Η έκδοση ΑΤ1 έρχεται ως αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου“Project Tomorrow” και τη βελτίωση της κερδοφορίας της τράπεζας το 2022.

Ως μέρος του σχεδιασμού της για άντληση κεφαλαίων με στόχο την πιστωτική επέκταση, ήδη από το 2021, η τράπεζα είχε συμπεριλάβει και τις εκδόσεις ομολόγων Additional Tier 1, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης δείκτη βασικών κεφαλαίων σε επίπεδα τουλάχιστον 13%.

Η έκδοση για την οποία έδωσε σήμερα εντολή η τράπεζα, αναμένεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω τα εποπτικά της κεφάλαια και της επιτρέπει, μέσω μόχλευσης, να στηρίξει περαιτέρω την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και, βεβαίως, την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι των μετόχων της.

Έτσι, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Alpha Bank, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών οι οποίες έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια εκδόσεως ομολόγων Αdditional Τier 1 και Tier 2.

Εις ό,τι αφορά τα ομόλογα Tier 2, η τράπεζα έχει καλύψει πλήρως το περιθώριο εκδόσεων ύψους 1 δισ. ευρώ με εκδόσεις που ολοκληρώθηκαν το 2019 και 2020.

Από 2019 έως σήμερα, η Alpha Bank είναι η πιο ενεργή τράπεζα σε εκδόσεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για όλα τα εργαλεία (μετοχές, senior preferred, Tier I)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here