Την Τράπεζα Πειραιώς καλωσορίζει ως το νεώτερο μέλος της η Παγκόσμια Ομοσπονδία Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας (The Global Federation of Competitiveness Councils – GFCC).

“Είμαστε υπερήφανοι που θα γίνουμε η πρώτη ελληνική εταιρεία μέλος του GFCC” δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου και πρόσθεσε: “Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή μας αυτή θα ενισχύσει το ρόλο μας, στο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, θέτοντας την ανταγωνιστικότητα στην κορυφή της επιχειρηματικής μας ατζέντας, τόσο για τους πελάτες μας όσο και για την Τράπεζα ως οργανισμό. Δεδομένης της θέσης μας ως της μεγαλύτερης Τράπεζας στην Ελλάδα, πιστεύουμε ότι οι προσπάθειές μας με τη συνδρομή του GFCC, θα δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες που θα οδηγήσουν σε δημιουργικές παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Επιπλέον, θα αναδείξουν νέες ιδέες και δρόμους σε σχέση με την εξέλιξη της τραπεζικής στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης”.

“Ο τραπεζικός κλάδος έχει βαρύνουσα συμβολή στο να υποστηρίζει επενδύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, οι οποίες είναι απαραίτητες για να οδηγήσουν προς τις καινοτομίες της επόμενης γενιάς, και την ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας” δήλωσε η κα Deborah Wince-Smith, πρόεδρος του GFCC. “Προσβλέπουμε σε μια στενή συνεργασία και μια εποικοδομητική ανταλλαγή ιδεών με ένα κορυφαίο τραπεζικό ίδρυμα”.

Το GFCC έχει παρουσία σε 35 χώρες και μαζί με τα μέλη του προωθεί την εφαρμογή στρατηγικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας που θα ανοίξουν το δρόμο στην καινοτομία, την παραγωγικότητα και εντέλει την αύξηση της ευημερίας.

“Η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο GFCC είναι ορόσημο για την Ελλάδα” δήλωσε η κα Deborah Wince-Smith, πρόεδρος του GFCC. “Μέσα από τη συνεργασία μας, θα εξερευνήσουμε τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις γύρω από την τραπεζική, τις νέες τάσεις στον τρόπο που συναλλάσσονται οι πελάτες με τις τράπεζες, τις καινοτομίες και κατ’ επέκταση τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη”.

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, συμμετέχει ως Διακεκριμένο Μέλος (Distinguished Fellow) στο GFCC από το 2016.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο μεγαλύτερος τραπεζικός οργανισμός στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς 30% σε δάνεια και καταθέσεις. Απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στον κλάδο στην Ελλάδα και διαθέτει το εκτενέστερο δίκτυο καταστημάτων.

Με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα, και παρά το δυσμενές περιβάλλον, οι νέες χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας ανήλθαν σε €2,7 δις το 2017. Στόχος της είναι να αυξήσει τις νέες χρηματοδοτήσεις σε €3,1δις το 2018, έχοντας ως γνώμονα την ενίσχυση επιχειρήσεων με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υγιές επιχειρηματικό σχέδιο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here