της Ελενας Ερμείδου

Στην Eurolife ΕRB από την Allianz Ελλάδος μεταφέρεται χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που αφορούν στους υπαλλήλους της εταιρείας «Ινστιτούτο SAS Ανώνυμη Εταιρία Λογισμικού» με όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, από την πρώτη ασφαλιστική επιχείρηση στη δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016. Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2019.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ΤτΕ αναφέρει

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων για τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την ασφαλιστική επιχείρηση «ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» προς την ασφαλιστική επιχείρηση «EUROLIFE ERB Ανώνυμος Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής

Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε εφαρμογή του άρθρου 28§7α του ν. 4364/2016, ανακοινώνει ότι η ανώνυμη ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία», υπ’ αριθμ. ΓΕΜΗ 000234101000, και η ανώνυμη ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «EUROLIFE ERB Ανώνυμος Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής», υπ’ αριθμ. ΓΕΜΗ 121651960000, αποφάσισαν τη μεταβίβαση των υπ’ αριθμ. 00009404 και 00009385 ασφαλιστηρίων διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που αφορούν στους υπαλλήλους της εταιρείας «Ινστιτούτο SAS Ανώνυμη Εταιρία Λογισμικού», με όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, από την πρώτη ασφαλιστική επιχείρηση στη δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016.

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2019. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesup@bankofgreece.gr.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here