Η Dolphin Capital Partners («DCP») του Μίλτου Καμπουρίδη προέβη σε νεότερη ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σχετικά με τις πρόσφατες αντισυμβατικές και παράνομες ενέργειες της Dolphin Capital Investors («DCI»), η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Συνοπτικά, οι δικηγόροι της DCP (Covington & Burling LLP – www.cov.com) κατέθεσαν στις 6 Απρίλιου 2023 αγωγή ενώπιον του αρμόδιου Aνώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας (High Court of Justice) εναντίον της DCI, μέσω της οποίας η DCP διεκδικεί την καταδίκη της DCI σε δήλωση αποκατάστασης της πραγματικότητας, ότι δηλαδή δεν έχει υπάρξει καμία παράβαση της Σύμβασης Διαχείρισης Επενδύσεων από την DCP και ότι η καταγγελία της εν λόγω σύμβασης από την DCI είναι παράνομη.

Περαιτέρω, η DCP διεκδικεί την πλήρη καταβολή των δεδουλευμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών της DCI προς αυτήν αλλά και χρηματικές αποζημιώσεις προς αποκατάσταση της οποιασδήποτε ζημίας και διαφυγόντων κερδών. Τέλος, η DCP είναι η μόνη νόμιμη κάτοχος του εμπορικού σήματος «Dolphin Capital» και δεν θα επιτρέψει τη συνέχιση της χρήσης του από την DCI (και τις θυγατρικές της).

Παράλληλα, η DCP προέβη στη ρευστοποίηση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην DCI (9.73%), καθώς δεν διατηρεί πλέον ουδεμία εμπιστοσύνη στην ικανότητα των υφιστάμενων διευθυντών της DCI να ασκήσουν ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της DCI και να φέρουν εις πέρας το επιχειρηματικό της πλάνο.

Η DCP και ο Μίλτος Καμπουρίδης δηλώνουν ότι θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων και της φήμης τους, τόσο εναντίον της DCI όσο και των διευθυντών αυτής.