του Κώστα Σιαμπράκου

Ξεκάθαρη υπόθεση των ανοδικών καθαρών τιμών των μεριδίων ήταν και η δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου, με τους Έλληνες μεριδιούχους να κατακλύζουν τις παραλίες, οι οποίοι, ενώ, απέφυγαν τις οποιεσδήποτε επενδυτικές κινήσεις, παρόλα αυτά, είδαν να περιορίζονται ακόμη περισσότερο οι απώλειες στα χαρτοφυλάκια τους, σε σχέση με την έναρξη του έτους.

Ομοίως συνέβη και για την συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, της οποίας οι απώλειες από την αρχή της χρονιάς μειώθηκαν ποσοστιαία σε -3,15% ή εναλλακτικά, σε απόλυτα νούμερα, στα 350,243 εκατ. €.

  • Η δε τελική αξία του Ενεργητικού διαμορφώθηκε, πλέον, στα 10,755 δις €.

Οι αισιόδοξοι της αγοράς μπορούμε να ευελπιστούμε ότι στο υπόλοιπο του έτους – υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις – οι παραπάνω απώλειες μπορούν να εξανεμισθούν, τόσο με τη βοήθεια των (πιθανών) θετικών αποδόσεων, όσο και με νέες τοποθετήσεις εκ μέρους των μεριδιούχων.

Το τελευταίο, μάλιστα, πηγάζει από την παρατήρηση της “υποδειγματικά” ψύχραιμής φετινής συμπεριφοράς των επενδυτών, οι οποίοι, παρότι, είχαν και έχουν να αντιμετωπίσουν πληθώρα αρνητικών ειδήσεων σε πολλαπλά “μέτωπα’, κατάφεραν και διατήρησαν το ισοζύγιο συναλλαγών με θετική αξία, στη μέχρι τώρα διάρκεια του 8μήνου.

Πράγματι, η αγορά κινείται με πολύ ικανοποιητικές εισροές, αξίας 160,289 εκατ. €, αν και ο ρυθμός μεριδίων παραμένει ακόμη αρνητικός -1,03%.

Η αξία των σημερινών εισροών, με την παράλληλη συμπεριφορά των μεριδιούχων, μας κάνει να αναπολούμε τις προβλέψεις μας στην έναρξη του 2022, που μιλούσαμε για πιθανό δεύτερο σερί έτος έκρηξης εισροών, όχι βέβαια ανάλογων με αυτές του 2021 (περί των 2 δις €), αλλά τουλάχιστον στο ήμισυ της αξίας αυτών.

Δεν πειράζει, με τα όσα έχουν συμβεί έως σήμερα, αν μη τι άλλο μπορούμε να δηλώνουμε απόλυτα ευχαριστημένοι, διότι το τελικό ισοζύγιο εισροών/εκροών παραμένει με μία πολύ σημαντική θετική αξία, η οποία – γιατί όχι – κάλλιστα θα  μπορούσε να ανέλθει (τουλάχιστον) μέχρι τα 250 εκατ. € στα τέλη της χρονιάς. Θα δούμε…

Η συνεισφορά της εβδομάδας που πέρασε στα προαναφερόμενα δρώμενα, ήταν η ενίσχυση του Ενεργητικού κατά 1,28%, με οριακή άνοδο των μεριδίων 0,03%.

Η αύξηση της κεφαλαιοποίησης περί των 135,788 εκατ. € οφείλεται, για ακόμη ένα 7ήμερο, στην υψηλή θετική μέση απόδοση της αγοράς, που κυμάνθηκε στο 1,43%.

Βέβαια, καθόλου αμελητέα, για την εποχή που διανύουμε, η αξία των εισροών, που άγγιξε τα 7,500 εκατ. €.

Η εν λόγω αξία εισροών, ουσιαστικά, έλαβε χώρα σε 3 μόνον κατηγορίες, από το σύνολο των 18, καθώς στις υπόλοιπες οι συναλλακτικές κινήσεις απουσίαζαν, με αποτέλεσμα να ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες €.

Οι κατηγορίες αυτές ήταν τα Μικτά Α/Κ με 7,282 εκατ. €, τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με 1, 291 εκατ. € και τα Funds of Funds Μικτά με 1,219 εκατ. €. Στον αντίποδα, για την ιστορία να αναφέρουμε ότι, οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες εκροές ήταν τα Funds of Funds Μετοχικά και τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με, μόλις, 800 και 749 χιλ. €, αντιστοίχως.

Από πλευράς μέσων αποδόσεων, 15 κατηγορίες επέτυχαν κέρδη, 2 είχαν μηδενική απόδοση (ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ, Funds of Funds Ομολογιακά) και μία ήταν οριακά αρνητική (Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου με -0,06%).

Σε μέση θετική απόδοση ξεχώρισαν τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 4,25%, τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με 4,15%, τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 3,31% και τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με 2,73%.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ
        Μεταβολή Μεταβολή Μέση
  Αριθμός Σύνολο Σύνολο Ενεργ/κού Μεριδίων Απόδοση
  ΟΣΕΚΑ Ενεργ/κού Μεριδίων 08-08-22 08-08-22 08-08-22
Κατηγορία(ες)   16-08-22 16-08-22 16-08-22 16-08-22 16-08-22
Funds of Funds Μετοχικά 41 760.264.886 154.204.769 2,16% 0,22% 2,11%
Funds of Funds Μικτά 40 1.860.824.603 441.648.734 0,99% 0,06% 1,36%
Funds of Funds Ομολογιακά 3 76.209.437 6.488.647 -0,11% -0,11% 0,00%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 9 343.296.530 49.938.860 0,26% 0,21% 0,00%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 2 33.051.090 1.863.614 4,01% -0,13% 4,15%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 21 200.973.832 30.582.881 3,44% 0,15% 2,73%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 2 3.426.593 893.879 0,70% 0,14% 1,63%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 1 19.572.816 906.928 4,25% 0,00% 4,25%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 7 29.642.474 3.633.220 2,15% -0,25% 2,45%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 42 1.298.960.884 491.821.877 3,35% -0,04% 3,31%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 7 65.008.289 16.458.801 1,11% 0,03% 1,09%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 52 2.708.905.945 308.150.434 1,56% 0,13% 1,21%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 47 714.313.763 150.909.170 0,21% -0,05% 0,39%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 47 1.692.922.205 280.035.316 0,35% -0,02% 0,19%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 7 437.967.126 121.439.488 -0,47% -0,02% 0,22%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 6 107.826.262 23.723.333 -0,10% -0,04% 0,06%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 266.771.498 196.132.059 0,60% -0,03% 0,63%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 12 155.420.809 15.351.829 -0,02% -0,06% -0,06%
ΣΥΝΟΛΑ 350 10.775.359.042 2.294.183.838 1,28% 0,03%  

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here