Ιδιαίτερα σημαντική αναδεικνύεται η έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.

Κύριο θέμα της συνέλευσης είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  ύψους 50,1 εκατ. ευρώ δρομολογεί η διοίκηση της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» , μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

  • Θα εκδοθούν 4.556.757 κοινές μετοχές με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ η καθεμία και με τιμή διάθεσης (ανά μετοχή) τουλάχιστον 11 ευρώ,

Το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας εισηγήθηκε ομόφωνα την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, προφανώς επιδιώκοντας την ιδιωτική τοποθέτηση των νέων μετοχών σε διεθνή χαρτοφυλάκια .

Η ιδιωτική τοποθέτηση σε διεθνείς επενδυτές εκτιμάται ότι θα βελτιώσει περαιτέρω τη διασπορά και εμπορευσιμότητα των μετοχών της, ενώ παρόμοια συναλλαγή που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο 2018 είχε «εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα στην εμπορευσιμότητα της μετοχής και στην ανάδειξη της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής της εταιρείας», όπως αναφέρεται στην έκθεση του Δ.Σ.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, που θα είναι κατ’ ελάχιστον 11 ευρώ ανά μετοχή, βρίσκεται στη μέχρι σήμερα περιοχή των ιστορικών υψηλών τιμών της μετοχής της θυγατρικής του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Τα κεφάλαια συνολικής αξίας 50,1 εκατ. ευρώ που θα αντληθούν θα διατεθούν προς χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή», που περιλαμβάνει την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων του Καφηρέα (Εύβοια) ισχύος 330 MW, της Ταράτσας (Βοιωτία) ισχύος 30 MW και της Ευρυτανίας ισχύος 67 MW.

  • Σχετικά με τα 4.293.268 ίδιες μετοχές που έχει αποκτήσει η «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» κατ’ εφαρμογή προγραμμάτων επαναγοράς, αντιπροσωπεύοντας το 3,769% του μετοχικού κεφαλαίου, η εισηγμένη δεν πρόκειται να προχωρήσει στη διάθεσή τους, καθώς θα τις ακυρώσει προσεχώς.

Αφαιρουμένου του ποσοστού που οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν στο μετοχικό κεφάλαιο, η αποτελεσματική αραίωση που θα υποστούν οι μέτοχοι, λόγω της αύξησης, είναι κατά μέγιστο μόλις της τάξεως του 0,997%, ποσοστό σημαντικά μικρότερο από τα οφέλη που θα αντληθούν.

Σημειώνεται ότι στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2018 η «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» άντλησε περίπου 38,4 εκατ. ευρώ υπέρ το άρτιο και 2,8 εκατ. ευρώ από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Τα συγκεκριμένα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και στην Αμερική, περιλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, και του ειδικού έργου Ευβοίας ισχύος 119 MW. Σημειώνεται ότι η εταιρεία διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1.390 MW.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here