Θετικά αποτελέσματα και επιστροφή στην κερδοφορία για τη Seanergy το εννεάμηνο του 2021 με τα κέρδη της να ανέρχονται στα 20,7 εκατ. δολάρια.
H εταιρεία κατέγραψε
  • Καθαρά κέρδη 20,7 εκατ. δολάρια έναντι ζημιών 16 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
  • Κύκλο εργασιών 100,0 εκατ. δολάρια, αυξημένος κατά 130% έναντι των 43,5 εκατ. δολαρίων το 2020.
  • Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) 51,4 εκατ. δολαρίων, έναντι 7,3 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, εμφανίζοντας αύξηση 602%!

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2021, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 52,6 εκατ. δολάρια και τα ίδια κεφάλαια σε 222,3 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 122% και 132% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσά στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Το τρίτο τρίμηνο καθώς και το εννεάμηνο του 2021 αποτελούν τις πιο κερδοφόρες περιόδους της Εταιρείας από το 2015. Η σημαντική οικονομική απόδοση της Seanergy οφείλεται στον συνδυασμό των έγκαιρων αγορών Capesize πλοίων που ολοκληρώσαμε μέσα στη χρονιά, καθώς και της υψηλότερης αγοράς ξηρού φορτίου της τελευταίας δεκαετίας.

Σχετικά με την στρατηγική ανάπτυξης του στόλου μας, από την αρχή του έτους, οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 193.2 εκατ. δολάρια περίπου για την απόκτηση 7 υψηλής ποιότητας Ιαπωνικά φορτηγά Capesize, υπερβαίνοντας πλέον η Εταιρεία τα 3 εκατ. dwt σε μεταφορική ικανότητα. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τρίτο τρίμηνο, παραλάβαμε έγκαιρα δύο πλοία Capesize, ενώ παραδώσαμε το M/V Leadership, το παλαιότερο πλοίο του στόλου, στους νέους ιδιοκτήτες του στην Ασία.

Η συνολική επένδυση χρηματοδοτήθηκε από τα ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας, καθώς και νέες συμφωνίες χρηματοδότησης με μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, ολοκληρώσαμε επιτυχώς νέες συμφωνίες χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης δανείων ύψους $135 εκατ. δολαρίων και ταυτόχρονη αποπληρωμή δανειακών συμβάσεων υψηλότερου κόστους ύψους 82.3 εκατ. δολαρίων. Στόχος μας το χαμηλότερο κόστος δανεισμού, το οποίο επιτύχαμε μειώνοντας το μέσο επιτόκιό μας κατά περίπου 130 μονάδες βάσης. Η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το 2022, καθώς βρισκόμαστε ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με κορυφαίες Τράπεζες για χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους.

Μέσα στο 2021, συνάψαμε 10 νέες χρονοναυλώσεις με διάρκεια από 1 μέχρι 5 έτη με εξέχοντες ναυλωτές Capesize. Οι νέες ναυλώσεις έχουν ημερήσιο TCE συνδεδεμένο με τον BCI με δυνατότητα μετατροπής σε σταθερό κατ’ επιλογή μας, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τις βελτιωμένες συνθήκες αγοράς. Το σύνολο του στόλου μας είναι πλέον χρονοναυλωμένο στο 100%.

Όσον αφορά στις ESG πρωτοβουλίες μας, όχι μόνο βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή των σημαντικών περιβαλλοντικών κανονισμών, αλλά εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη των στόχων του ΙΜΟ έως το 2030. Πρόσφατα εγκρίναμε το Call to Action for Shipping Decarbonization, έναν παγκόσμιο συνασπισμό πάνω από 190 ηγέτες του κλάδου. Επιπλέον, υπογράψαμε συμφωνίες με την DeepSea για την εγκατάσταση συστημάτων επιδόσεων Τεχνητής Νοημοσύνης στον στόλο μας και με τη Marsoft για τον συνεχή έλεγχο της ενεργειακής απόδοσης του στόλου μας. Σε συνεργασία με τους ναυλωτές, θα εγκαταστήσουμε Συσκευές Εξοικονόμησης Ενέργειας («ESD») σε ολόκληρο τον στόλο, ένα πρόγραμμα αναβάθμισης που θα ολοκληρωθεί σταδιακά στους επερχόμενους δεξαμενισμούς. Τέλος, επενδύουμε στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών μείωσης εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών με βιοκαύσιμα.

Πιστεύουμε πως οι θεμελιώδεις συνθήκες της αγοράς των capesizes θα παραμείνουν ιδανικές για τα επόμενα χρόνια. Οι παραγγελίες νεότευκτων Capesize συνεχίζουν σε χαμηλά 25-ετίας, ενώ οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί θα επιφέρουν σημαντική μείωση ταχύτητας του υφιστάμενου στόλου. Αναμένουμε ότι αυτή η θετική τάση θα συνεχιστεί μακροπρόθεσμα, δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης πρώτων υλών και της παγκόσμιας αύξησης παροχής οικονομικών κινήτρων και έργων υποδομής.

Η Seanergy βρίσκεται ανάμεσα στις πιο ισχυρές εταιρείες στην αγορά των Capesize παγκοσμίως, και πιστεύουμε πως θα εκμεταλλευτούμε τα θετικά στοιχεία της αγοράς με τον βέλτιστο τρόπο τα επόμενα χρόνια».

Διαβάστε επίσης:

H Seanergy Maritime ενισχύει τη θέση της στην αγορά των capes

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here