Στις 24 Ιουνίου πραγματοποιείται η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Chipita. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται και απόφαση για επιστροφή κεφαλαίου ύψους 14,9 εκατ. ευρώ.

  • Η επιστροφή κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 14,9 εκατ. ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δεκαπέντε λεπτά ανά μετοχή.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σήμερα σε 54.918.688 ευρώ και διαιρείται σε 99.852.160 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,55 ευρώ εκάστη.

  • Αντίστοιχη απόφαση επιστροφής κεφαλαίου, επίσης 14,9 εκατ. ευρώ για τους μετόχους της Chipita είχε ληφθεί και στην περσινή γενική συνέλευση.

O διευθύνων σύμβουλος, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, βρίσκεται σε επαφές με ενδιαφερόμενους επενδυτές με επιδίωξη την περαιτέρω παραγωγική της επέκταση σε νέες αγορές. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι χώρες της Άπω Ανατολής, ενώ μειωμένο φαίνεται το ενδιαφέρον για την κινεζική αγορά. Στην αμερικανική αγορά, παρά τις καλές επιδόσεις, οι δυνατότητες περαιτέρω διείσδυσης φαίνεται να είναι ισχυρές και δεν αποκλείεται σε βάθος χρόνου αν εξεταστεί και το ενδεχόμενο δημιουργίας παραγωγικής μονάδας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here