Την ενεργό συμμετοχή της στην υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ως μέλος των ενώσεων που έχουν αναλάβει δυο από τα σημαντικότερα υποέργα της δράσης, ανακοίνωσε η Space Hellas.

  • Το πρώτο αφορά τις Υποδομές Ασφάλειας, Τηλεφωνίας, Τηλεδιάσκεψης και Καλωδίωσης με προϋπολογισμό 134,8 εκ. ευρώ.
  • Το δεύτερο περιλαμβάνει τις Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA, προϋπολογισμού 21,6 εκ. ευρώ.

Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου, καλύπτοντας τις ανάγκες του σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υποδομές. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ II αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ I.

Το έργο έχει ως κύριο αντικείμενο

  • την παροχή αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για τρία συνεχόμενα έτη.

Σκοπός είναι να συνδεθούν 34 χιλ. κτήρια φορέων του δημοσίου, με τις δημόσιες υπηρεσίες να μπορούν πλέον να επικοινωνούν μεταξύ τους με ταχύτητες σύνδεσης έως 1 Gbps και με χαμηλότερο κόστος, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο. Το έργο θα παρέχει στους δημόσιους φορείς τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης βίντεο, τηλεσυνεργασίας και mobile τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα ανοίξει τον δρόμο για παροχή νέων τηλεματικών υπηρεσιών. Στόχος είναι η εξοικονόμηση δαπανών για το ελληνικό δημόσιο της τάξεως των 150 εκ. ευρώ.

Η Space Hellas, όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της, ακολουθεί προσεκτικά τα νέα δεδομένα στο ψηφιακό μετασχηματισμό τόσο των δημόσιων οργανισμών, όσο και των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο και είναι έτοιμη να παρέχει την υψηλή τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει, στην υλοποίηση των δύο σημαντικών υποέργων που έχει αναλάβει για το ελληνικό δημόσιο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here