Σου χρωστά το Κράτος; Τόκος 3%. Χρωστάς στο Κράτος; Τόκος 8,76%

1

Είναι νόμιμο άρα είναι ηθικό. Το Κράτος νομοθετεί άρα έχει το δικαίωμα να οριοθετεί την ηθική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα χρέη.

Στο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό, καλά κρυμμένο βρίσκεται το άρθρο 45.

 • Προβλέπει ότι το Κράτος για τις καθυστερημένες οφειλές του προς τους πολίτες δεν θα πληρώνει πλέον επιτόκιο 6% όπως μέχρι σήμερα, αλλά 3%.
 • Αντιθέτως όταν οι ιδιώτες οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων ανέρχεται σε 8,76% το χρόνο ή 0,73% κάθε μήνα. Το επιτόκιο υπερημερίας επιβάλλεται από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης.

Αυτός λοιπόν είναι ο νέος ενιαίος τρόπος υπολογισμού του οφειλόμενου, από το Δημόσιο, τόκου (νόμιμου και υπερημερίας) για τις οφειλές του προς ιδιώτες, ανεξάρτητα από την αιτία τους. Το επιτόκιο μειώνεται από το 6% σήμερα, στο 3%.

Γιατί;

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου μαθαίνουμε:

 • « Εκτός του γεγονότος ότι κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό για τις σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες, δεν προσαρμόζεται στο εκάστοτε δημοσιονομικό περιβάλλον με αποτέλεσμα τη σοβαρή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού λαμβανομένου υπόψη και του ρυθμού απονομής της Δικαιοσύνης».

Το Κράτος ομολογεί την ανικανότητά του να απονέμει Δικαιοσύνη, αμφισβητεί την ικανότητά του να προσαρμόζεται στις δημοσιονομικές συνθήκες και αναγνωρίζει την αδυναμία του να εισπράττει τα νόμιμα από τους οφειλέτες του…

Με τα μαθηματικά του Κράτους, το νέο επιτόκιο θα ισούται με το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) (το οποίο σήμερα είναι 0%) με επιπλέον επιβάρυνση 3 εκατοστιαίων μονάδων.

Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή

 • «καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και βαθμό υποθέσεις για το μέρος κατά το οποίο οι αξιώσεις των ιδιωτών για τόκο ανάγονται και υπολογίζονται σε χρόνο μετά την πρώτη του επόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου».

Είναι τραγικό. Η έγκαιρη αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κράτους προς τους ιδιώτες αποτελεί “μνημονιακή” επιταγή. Το Κράτος όμως συνεχώς την αγνοεί. Συνεχίζει να χρωστά στον ιδιωτικό τομέα 2,149 δισ Ευρώ ενώ τα χρέη του αυξάνονται με ρυθμό 50 εκατ. Ευρώ το μήνα.

Στις οφειλές αυτές δεν υπολογίζονται οι “κρυμμένες συντάξεις” που κατήγγειλε ο πρώην υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Πρόκειται για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν τυπικά κωλύμματα (λείπουν παραστατικά, έγγραφα ή υπάρχουν οφειλές προς τα Ταμεία) και γι’ αυτό με βολικό τρόπο αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο των οφειλομένων ποσών του Δημοσίου, με αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι να περιμένουν μάταια τη σύνταξή τους…

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Στις 10/4/19 στην εκπομπή παρεμβάσεις εκπλαγήκατε όταν μάθατε ότι βάσει του άρθρου 45 το δημόσιο δίνει 3% τόκο υπερημερίας!!!
  Ακούστε τώρα και το καλύτερο:
  Βάσει του άρθρου 15 του Ν4488/17 το ΙΚΑ τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές τις επιστρέφει ΑΤΟΚΑ, ενώ από το 1951 τις επέστρεφε με 5%.
  Τα δικαστήριά μου με το ΙΚΑ ξεκίνησαν το 1999 οπότε μου επέβαλε (παρανόμως, όπως αποδείχτηκε) κατάσχεση και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για υποτιθέμενο χρέος 70.000 ευρώ από οικοδομικές εργασίες.
  Μετά από 19 χρόνια (όχι ασυνήθιστο, έχω και άλλες υποθέσεις για τον ίδιο λόγο που κερδήθηκαν όλες) δικαστηρίων, δηλαδή Πρωτοδικείο μετά Εφετείο μετά ΣτΕ μετά επιστροφή Εφετείο μετά πάλι Στε και τέλος πάλι Εφετείο. κέρδισα οριστικά την υπόθεση.
  Επειδή από υπαιτιότητα του ΙΚΑ η υπόθεση τελεσιδίκησε το 2018 μου έδωσαν μόνο το κεφάλαιο και όχι τόκους 19 ετών που με 5% επιτόκιο που προυπήρχε ανέρχονται σε 80.000 περίπου.
  Τώρα θα πάω πάλι στα δικαστήρια για άλλα 15 χρόνια (υπολογίζω ) για να βγάλω το συνημμένο άρθρο 15 αντισυνταγματικό, αν τα καταφέρω, ώστε να πάρω και τους τόκους.
  Δηλαδή σύνολο 19+15= 34 χρόνια . Υπενθυμίζω έχω 6 υποθέσεις για τον ίδιο λόγο. Το ΙΚΑ δεν μου επέστρεφε τα λεφτά που με ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ να δώσω από τότε αν και πολύ νωρίς ήδη από το 2005 το ΣτΕ είχε κρίνει αντισυνταγματικό το συγκεκριμένο νόμο των τεκμαρτώς υπολογιζομένων ενσήμων στις οικοδομές και με ταλαιπωρούσε όλα αυτά τα χρόνια στα δικαστήρια.
  Όλα αυτά τα χρόνια όμως εγώ έπαιρνα δάνεια από τις τράπεζες για τη δουλειά μου με επιτόκιο 9-10% και πλήρωνα δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές χωρίς να πάρω πίσω κάτι από αυτά τα έξοδα γιατί τα δικαστήρια συμψηφίζουν τα δικαστικά έξοδα.
  Πως σας φαίνεται; Καλό;;;;

  Ανδρέας Γκριντζιάς
  Πολ/κος μηχ/κος ΕΜΠ
  MSc Stanford Un USA

  Άρθρο 15 – Νόμος 4488/2017 – Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:
  13/09/2017
  Υπό κωδικοποίηση
  ΠροηγούμενοΕπόμενο
  1. Το άρθρο 104 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
  «1. Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές. Αν δεν υπάρχουν οφειλές ή αν ύστερα από τον συμψηφισμό προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους ως εξής:
  α. Στις περιπτώσεις μισθωτών, ύστερα από αίτηση των δικαιούχων.
  β. Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, η επιστροφή γίνεται μετά την ετήσια εκκαθάριση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις 61501/3398/30.12.2016 (Β΄ 4330) και 61502/3399/30.12.2016 (Β΄ 4330) υπουργικές αποφάσεις. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με αίτησή τους, να ζητήσουν το υπερβάλλον ποσό να παραμείνει στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο, συμψηφιζόμενο με τις επόμενες εισφορές.
  2. Οι εισφορές υπέρ τρίτων φορέων που συνεισπράττονται από τον ΕΦΚΑ επιστρέφονται από αυτόν, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 και βαρύνουν τον αντίστοιχο φορέα, υπέρ του οποίου έγινε η είσπραξη.
  3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των εισφορών και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
  4. Κάθε αντίθετη με το παρόν διάταξη καταργείται.»
  2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here