Ο συνδυασμός των θετικών αποδόσεων και των έντονων εισροών, στην εβδομάδα που διανύσαμε, επέτρεψε στον Θεσμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων να επιστρέψει σε συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των 11 δις € και να διαγράψει σχεδόν εξ ολοκλήρου τις απώλειές, που υπήρξαν στη διάρκεια μίας πολύ δύσκολης, επενδυτικά, χρονιάς.

Αναλυτικότερα, από την έναρξη του έτους, η πτώση του Ενεργητικού έχει συρρικνωθεί σε μόλις 1,10% (σε απόλυτα νούμερα μεταφράζεται σε 122,205 εκατ. €), με αποτέλεσμα να έχει διαμορφωθεί περί των 11,003 δις €.

Δύο είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που έχουν συγκρατήσει τις απώλειες σε αυτά τα επίπεδα:

α) η ‘μνημειώδης” ψυχραιμία των μεριδιούχων, που με την παράλληλη θετική τους επενδυτική διάθεσή – η οποία, μάλιστα, έλαβε χώρα σε όλη τη μέχρι τώρα διάρκεια του 2022 – έχουν εκτινάξει τον όγκο εισροών στα 558,813 εκατ. € και

β) η αυτονόμηση του Ελληνικού χρηματιστηρίου έναντι των αντίστοιχων ξένων αγορών, που είχε ως φυσικό επακόλουθο της, τη θετική μέση απόδοση 2,77% των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας (η εν λόγω κατηγορία έχει κεφάλαια υπό διαχείριση 1,316 δις €, που αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς έναντι του Ενεργητικού της τάξεως του 11.96%).

Εδώ, βέβαια, θα πρέπει να αναφέρουμε ένα “οξύμωρο” γεγονός, το οποίο δεν είναι άλλο, από την δυσπιστία των μεριδιούχων ως προς την Ελληνική μετοχική αγορά, παρά την εξαιρετική φετινή της συμπεριφορά.

Η δυσπιστία αυτή, έχει οδηγήσει τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας, από εβδομάδα σε βδομάδα, σε συνεχιζόμενες εκροές, οι οποίες αγγίζουν πλέον τα 64,530 εκατ. € και τα κατατάσσουν ως την κατηγορία με την υψηλότερη αξία αρνητικών συναλλαγών έναντι των υπολοίπων 17 κατηγοριών, που απαρτίζουν τον Θεσμό των Α/Κ.

Ως προς το 7ήμερο που διανύσαμε, το Ενεργητικό ενισχύθηκε ποσοστιαία κατά 0,49%, ή σε απόλυτα νούμερα 53,907 εκατ. €.

Παρά τον μηδενικό τελικό ρυθμό μεριδίων, οι εισροές ανήλθαν σε 17,891 εκατ. €.

Το υπόλοιπο μέρος της αύξησης του Ενεργητικού, οφείλεται στη θετική μέση απόδοση 0,46% του συνόλου της αγοράς.

Από τις 18 κατηγορίες των Α/Κ, οι 12 επέτυχαν κέρδη και οι 6 ζημιές. Σε μέσο ανοδικό πρόσημο καθαρών τιμών ξεχώρισαν τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 1,93%, τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 1,79%, τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με 1,60%, τα Μετοχικά Α/Κ Διεθνή με 1,10% και τα Funds of Funds Μετοχικά με 0,68%.

Αντιθέτως, την υψηλότερη μέση αρνητική απόδοση κατέγραψαν τα Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου με -0,38%, τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με -0,37% και τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Αγορών με -0,22%.

Η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από σημαντική κινητικότητα των μεριδιούχων και αύξηση της συναλλαγών.

Τη μεγαλύτερη θετική αξία τελικού ισοζυγίου εισροών/εκροών σημείωσαν τα Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου με 7,951 εκατ. €,

Ακολούθησαν τα Funds of Funds Μικτά με 5,262 εκατ. €, τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 4,526 εκατ. €, τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 3,096 εκατ. € και τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ με 1,807 εκατ. €.

Στον αντίποδα, τις εντονότερες εκροές υπέστησαν τα Μικτά Α/Κ με 1,970 εκατ. €, τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 1,568 εκατ. € και τα Σύνθετα Α/Κ Absolute Return με 676 χιλ. €,

Η πρώτη 5άδα στην κατάταξη των μεριδίων αγοράς έναντι του Ενεργητικού έχει διαμορφωθεί σε: Μικτά Α/Κ 25,10%, Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας 17,43%, Funds of Funds Μικτά 16,34%, Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας 11,96% και, σε απόσταση, Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή 6,55%.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ,

ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ

        Μεταβολή Μεταβολή Μέση
  Αριθμός Σύνολο Σύνολο Ενεργ/κού Μεριδίων Απόδοση
  ΟΣΕΚΑ Ενεργ/κού Μεριδίων 06-12-22 06-12-22 06-12-22
Κατηγορία(ες)   13-12-22 13-12-22 13-12-22 13-12-22 13-12-22
Funds of Funds Μετοχικά 40 707.755.157 155.472.377 0,93% 0,04% 0,68%
Funds of Funds Μικτά 39 1.797.621.540 443.775.405 0,57% 0,21% 0,47%
Funds of Funds Ομολογιακά 3 72.328.114 6.365.396 -0,20% -0,16% -0,03%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 9 392.329.813 62.599.738 0,47% 1,31% 0,01%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 2 28.995.228 1.846.719 1,58% -0,02% 1,60%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 21 184.908.325 29.514.934 0,36% -0,06% 0,67%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 2 3.426.582 894.978 -0,33% 0,00% 0,16%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 1 20.330.575 906.928 1,93% 0,00% 1,93%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 7 27.324.488 3.599.359 1,38% 0,30% 1,10%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 42 1.316.457.620 466.017.790 1,71% -0,44% 1,79%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 7 65.705.387 15.502.344 0,41% -0,25% 0,34%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 51 2.761.573.918 310.554.995 0,24% -0,19% 0,33%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 52 720.556.141 148.993.246 0,28% 0,08% -0,07%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 48 1.918.048.115 301.555.306 -0,05% 0,04% -0,37%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 7 425.478.992 121.461.175 -0,54% 0,02% -0,22%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 4 77.187.842 21.778.130 -0,17% 0,00% -0,10%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 255.461.185 188.660.103 0,09% -0,27% 0,36%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 14 227.908.157 23.451.766 2,69% 3,54% -0,38%
ΣΥΝΟΛΑ 353 11.003.397.179 2.302.950.690 0,49% -0,01%  

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here