Την Τετάρτη 22 Μαΐου, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΠΑΠ θα κληθεί να πάρει μια σημαντική και αρκετά πρωτοποριακή απόφαση. Οι μέτοχοι θα έχουν την επιλογή να πάρουν μετοχές του ΟΠΑΠ αντί μερίσματος για τη χρήση του 2018.

Επίσης θα δοθεί στους μετόχους η δυνατότητα μιας συνδυαστικής επιλογής: Θα μπορούν για παράδειγμα να επιλέξουν π.χ. 40% μέρισμα και 60% νέες μετοχές, κατ’ αντιστοιχία, ή οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό.

Δεν θα υπάρχει δέσμευση διατήρησης των μετοχών. Οι μέτοχοι που θα επιλέξουν μετοχές έναντι μερίσματος, θα έχουν δικαίωμα ρευστοποίησης ακόμη και την επόμενη ημέρα της κτήσης των τίτλων.

Η έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος θα είναι πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023), δηλαδή αυτή η απόφαση – αν ληφθεί – θα ισχύσει για μια πενταετία.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΠΑΠ θα κληθεί να δώσει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για έκτακτη αύξηση κεφαλαίου που σχετίζεται με αυτή την πρακτική στη διανομή μερίσματος.

Το 2018 ήταν χρονιά – σταθμός για τον ΟΠΑΠ, όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε τη χρήση ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Ντάμιαν Κόουπ κατά την τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Και τούτο διότι πέρα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον εκσυγχρονισμό του δικτύου και την επέκταση των VLTs, καταγράφηκε ρεκόρ τριμηνιαίων εσόδων GGR από το 2010 και EBITDA από το 2013, έτος έναρξης της επιβολής εισφοράς επί του GGR.

Στο σύνολο της χρήσης του 2018, ο ΟΠΑΠ σημείωσε καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) που ξεπέρασαν τα 1,547 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,3% σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 15,4% και διαμορφώθηκαν στα 353,6 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ για το 2018 ανήλθαν στα 143,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επίσης, κατέβαλε 507,8 εκατ. ευρώ ως εισφορά επί των καθαρών εσόδων του

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here