Είναι μια σημαντική, καινοτόμος, πρωτοποριακή για τα διεθνή δεδομένα συμφωνία συνεργασίας. Οι 4 συστημικές Τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς) ανέθεσαν στην κορυφαία εξειδικευμένη διαχειρίστρια εταιρία δανείων doBank S.p.A. (doBank) τη διαχείριση “κόκκινων δανείων” συνολικής αξίας 1,8 δισ Ευρώ .

Η Ιταλική doBank, θυγατρική της Fortress Investment Group, διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης δανείων, η ονομαστική αξία των οποίων ανέρχεται (στα τέλη Μαρτίου 2018) κατά προσέγγιση στα 88 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Η συμφωνία αφορά κοινούς πιστούχους των τεσσάρων τραπεζών και αποτελεί ορόσημο για τη συνεργασία των συστημικών ομίλων, την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών αναδιάρθρωσης, την επιτάχυνση της λήψης και υλοποίησης των σχετικών με τη διαχείριση των δανείων αποφάσεων, αλλά, δυνητικά, και την προσφορά πρόσβασης σε νέες πηγές χρηματοδότησης για τις βιώσιμες ΜμΕ.

Η συμφωνία, καταρτίσθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής των Ελληνικών συστημικών Τραπεζών για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους και για την προστασία της βιωσιμότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με στόχο την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Oι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με πολλαπλό τραπεζικό δανεισμό έχουν δημιουργήσει ένα πρόβλημα που προϋποθέτει συνολική αντιμετώπιση. Μέχρι σήμερα οι τράπεζες αντιμετώπιζαν αποσπασματικά το θέμα. Η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια κοινής διαχείρισης είναι μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού, που θέτει ωστόσο συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια για την ένταξη μιας επιχείρησης, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα λιγότερες από 70 επιχειρήσεις να  έχουν βρει λύση μέσω της πλατφόρμας

Η doBank θα υποστηρίξει τις 4 συστημικές Τράπεζες με την αποκλειστική διαχείριση κοινών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που αφορούν περισσότερες από 300 ελληνικές ΜμΕ συνολικής κατά προσέγγιση ονομαστικής αξίας 1,8 δισ. ευρώ, διευκολύνοντας την εξεύρεση αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων αναδιάρθρωσης, όπου αυτό είναι εφικτό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here