Τη στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων για την Ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιομηχανία σε 15 αναδυόμενα επαγγέλματα αναλύει ο ΣΕΒ σε special report του.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, οι μεταβολές που συντελούνται στην οικονομία, στην τεχνολογία και στο ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με την ενέργεια και τη διαχείρισή της, σε συνδυασμό με τους τρεις προσδιοριστικούς παράγοντες που αποτελούν την κυρίαρχη τάση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια, δηλαδή την από-ανθρακοποίηση (decarbonization), την αποκέντρωση (decentralization) και την ψηφιοποίηση (digitalization), τα αποκαλούμενα 3 Ds, έχουν επηρεάσει και θα επηρεάσουν ακόμα περισσότερο στο άμεσο μέλλον το προφίλ του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον χώρο της ενέργειας και της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στις επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΒ -όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση- αναδεικνύοντας τα επαγγέλματα του μέλλοντος σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας με στόχο να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας με το εκπαιδευτικό μας σύστημα, εστιάζει στο παρόν special report στο πεδίο της ενεργειακής αποδοτικότητας. Η παρακολούθηση των αλλαγών και η υιοθέτηση μιας στρατηγικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, που θα προσαρμόζεται σε αυτές, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξή του. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η εφαρμογή μιας στρατηγικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού εμπεριέχει έντονα το στοιχείο της χρονικής υστέρησης, αναπόσπαστο στοιχείο της θα πρέπει να αποτελεί η πρόβλεψη των παραγόντων, που πρόκειται να μεταβάλλουν μεσοπρόθεσμα τη ζήτηση για γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα. Η παρούσα έκθεση καταγράφει τις αλλαγές που έχουν συμβεί στο χώρο της ενέργειας καθώς και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που διαγράφονται, ειδικά ως προς την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Διερευνά ταυτόχρονα τις ειδικότητες και τις δεξιότητες που θα απαιτηθούν σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα ώστε οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις τεχνολογικές προκλήσεις που συντελούν στην αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας και τις θεσμικές και οικονομικές μεταβολές που διαμορφώνουν το ενεργειακό τοπίο.

Οι αλλαγές που συντελούνται στην τεχνολογία και παράλληλα οι οικονομικές και θεσμικές εξελίξεις, αναμένεται να διαφοροποιήσουν τις ανάγκες σε γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της ενέργειας. Η διαχείριση ενεργειακών δεδομένων, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης,  η χρήση ψηφιακών μοντέλων πρόγνωσης, το χρηματιστήριο ενέργειας αποτελούν παράγοντες που θα μετασχηματίσουν τις απαιτήσεις σε γνώσεις και στο ζητούμενο μείγμα δεξιοτήτων, σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η κατάλληλη προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού με γνώσεις και δεξιότητες ενεργειακής διαχείρισης συνιστά καίριο ζήτημα για την αγορά εργασίας και απαιτεί τη συνεργασία και αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού συστήματος, των επιχειρήσεων, αλλά και των κλαδικών φορέων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here