της Ελενας Ερμείδου

11,4% αύξηση κατέγραψαν το 2017 τα έσοδα του ελληνικού τουρισμού από το εξωτερικό ή κατά 1,45 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2016. Η συνολική αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας εκτιμάται σε 1,56 δισ. ευρώ (από 16,7 δισ. ευρώ άμεσης συνεισφοράς στο ΑΕΠ το 2016 σε 18,3 δισ. ευρώ το 2017), σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ). Ο τουρισμός συνέβαλλε άμεσα στο 10,3% του ΑΕΠ, ενώ η άμεση και έμμεση συμβολή του έφτασε στο 22,6% έως 27,3%.

Για κάθε 1 ευρώ τουριστικού εσόδου, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,2 έως 2,65 ευρώ, μόνο το 12,9% των εσόδων, από τον εισερχόμενο τουρισμό επανεξάγεται μόνο το 12,9% ενώ είναι ο 8ος από τους 64 δυασυνδεδεμένους κλάδους της οικονομίας.

Οι 5 καλές Περιφέρεις και οι 3 ‘χρυσές’

Σε πέντε Περιφέρειες καταγράφεται το 89% των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό. Συγκεκριμένα, 26% στο Νότιο Αιγαίο, 23% στην Κρήτη, 15% στην Αττική, 13% στην Κεντρική Μακεδονία και 12% στα Ιόνια Νησιά.

Σε τρεις από αυτές τις Περιφέρειες, οι οποίες έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, η άμεση τουριστική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει 1 στα 2 ευρώ ή και περισσότερο της παραγωγής. Συγκεκριμένα: 77% στο Νότιο Αιγαίο, 73% στο Ιόνιο, 47% στην Κρήτη.

Παράλληλα, ο τουρισμός συμβάλλει άμεσα στην αιχμή της τουριστικής σεζόν στο 16,9% της απασχόλησης και συνολικά (άμεσα και έμμεσα) μεταξύ 37,2% και 44,8%, ενώ αποτελεί βασικό μοχλό για τη μείωση της ανεργίας.

Ειδικότερα τα καταλύματα και η εστίαση στο σύνολο της απασχόλησης αντιπροσωπεύουν το 63,3% της τουριστικής δαπάνης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, ήτοι καταλύματα 45,3% και εστίαση 18%.  Κατά περίπου 630.000 εργαζόμενους εκτιμάται το άνοιγμα θέσεων εργασίας σε καταλύματα και εστίαση το τρίτο τρίμηνο του 2017.

Κάλυψε το 80% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών

Επιπλέον, το 2017 ο τουριστικός τομέας με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις (14, 7 δισεκ.) κάλυψε το 80% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών (18,4 δισεκ.)

Οι εισπράξεις αυτές ισούνται με το 74% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων που εξάγει η χώρα, (19,9 δισεκ.) εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων και καυσίμων.

Αν στις ταξιδιωτικές εισπράξεις συνυπολογισθούν και οι εισπράξεις από αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές από τον εισερχόμενο τουρισμό (1,7 δισεκ.τότε το σύνολο των ταξιδιωτικών εισπράξεων (16,4 δισεκ)  ισούται με το 82% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων, πλην πλοίων και καυσίμων.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here