Με υψηλές ταχύτητες αναμένεται να κινηθεί στο προσεχές μέλλον η δευτερογενής αγορά δανείων. 

Ήδη, όπως προκύπτει από την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), από το 2019 μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο οι συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά αφορούσαν σε 101 χαρτοφυλάκια δανείων, σχεδόν αποκλειστικά επιχειρηματικά, με συνολική αξία απαιτήσεων 4,3 δισ. ευρώ (αξία κατά την ημερομηνία μεταβίβασης). 

Πιο αναλυτικά, μέσα σε διάστημα πέντε ετών διενεργήθηκαν: 

α) Επτά συναλλαγές το 2019, συνολικής αξίας 106 εκατ. ευρώ.

β) 13 συναλλαγές το 2020, συνολικής αξίας 93 εκατ. ευρώ 

γ) 31 συναλλαγές το 2021, συνολικής αξίας 538 εκατ. ευρώ. 

δ) 21 συναλλαγές το 2022, συνολικής αξίας 1,53 δισ. ευρώ και 

ε) 29 συναλλαγές το 2023, συνολικής αξίας 2,08 δισ. ευρώ. 

«Συνολικά, η ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς στη χώρα αναμένεται να συνεχιστεί στο προσεχές μέλλον, με τη διεύρυνση του αριθμού των συναλλασσομένων, αλλά και των διενεργούμενων συναλλαγών, με την εντατικοποίηση των προσπαθειών των εταιρειών διαχείρισης για την επίτευξη των στόχων τους βάσει του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων ‘Ηρακλής’», σημειώνεται στην Έκθεση.

Από τα συνολικά ανοίγματα, ύψους 88 δισ. ευρώ, άλλωστε, που διαχειρίζονται σήμερα οι servicers, τα 69,3 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια, τα οποία έχουν μεταβιβαστεί σε funds και δη, την τελευταία τριετία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής των τραπεζών να μειώσουν το προβληματικό τους χαρτοφυλάκιο. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά σε χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικής πίστης (45,6%), ενώ ακολουθεί το χαρτοφυλάκιο στεγαστικής πίστης (31,9%) και τέλος, το χαρτοφυλάκιο καταναλωτικής πίστης (22,5%).