Η ελληνική ασφαλιστική αγορά αποτελεί μόλις το 5% του ενεργητικού του χρηματοπιστωτικού τομέα, σύμφωνα με όσα δήλωσε η κα. Ι. Σεληνιωτάκη, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης,  στο 20ο διεθνές συνέδριο (αντ)ασφαλιστών της ΕΑΕΕ στο Costa Navarino.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εταιρική διακυβέρνηση. Έχει ήδη συναντηθεί με τις διοικήσεις των εταιριών και έχει ενημερώσει ότι θεωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο υπεύθυνο για την καλή λειτουργία του πλαισίου αυτού.

Ακόμη, έχει απελευθερώσει τη δυνατότητα των εταιριών να επενδύουν σε νέα asset classes, όπως Infrastructure Investments, ESG (Environmental, Social and Government) Investments και Crediti Default Swaps. Αυτό το οποίο απαιτείται όμως είναι η σωστή παρακολούθηση του κινδύνου που αναλαμβάνεται.

Η διαμεσολάβηση θεωρείται σημαντική και οφείλει να επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και στην ηθική παρουσίαση των ασφαλιστικών προϊόντων στους καταναλωτές.

Η Τράπεζα της Ελλάδας συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις για το PEPP (Pan European Personal Product), δηλαδή τυποποιημένο πανευρωπαϊκό προσωπικό ασφαλιστήριο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ο διατομεακός και διασυνοριακός ανταγωνισμός.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here