Τα ψηφιακά αντανακλαστικά των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων – δημόσιων και ιδιωτικών – επιτάχυνε η υγειονομική κρίση του COVID-19. Οι εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας, όπως η ψηφιακή τάξη, τα online μαθήματα και η εικονική εκμάθηση, διπλασίασαν ή και τριπλασίασαν τα ποσοστά χρήσης τους την περίοδο της πανδημίας.

Από το ξέσπασμα της κρίσης του νέου κορωνοϊού και μετά, τα σχολεία της χώρας κάνουν χρήση εναλλακτικών μεθόδων εκμάθησης, όπως η ψηφιακή τάξη και τα διαδικτυακά μαθήματα, σε ποσοστό 45% έναντι 27% πριν από τον COVID-19.

Επίσης, η χρήση περιβάλλοντος εικονικής εκμάθησης (π.χ. πλατφόρμα όπου όλη η διδακτική ύλη είναι διαθέσιμη στους μαθητές), αν και παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στα ελληνικά σχολεία, αυξήθηκε από 14% σε περίπου 15%.

“Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγκάστηκαν, λόγω της πανδημίας, να προσφέρουν άμεσα τα παραπάνω μέσα για να παρέχουν την δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στους μαθητές τους”, διαπιστώνει μελέτη της Socialinnov.

Η μελέτη σχετικά με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των σχολείων στην εποχή του COVID-19 βασίζεται στις απαντήσεις εκπαιδευτικών δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Χαρτογραφεί δε τις αλλαγές, που επέφερε η πανδημία στο εκπαιδευτικό τοπίο, στην πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού στα ελληνικά σχολεία.

Οφέλη

Οι εκπαιδευτικοί βλέπουν τρία σημαντικά οφέλη της τεχνολογίας στο σχολείο. Το 31,53% θεωρεί ότι η χρήση της τεχνολογίας έχει συμβάλει στη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των πληροφοριών. Το 23,42% εκτιμά ότι οι νέες μέθοδοι έχουν βελτιώσει την εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών και το μαθησιακό αποτέλεσμα. Σχεδόν ένας στους τέσσερις επιλέγει ως κυριότερο όφελος της τεχνολογίας την καλύτερη πρόσβαση στη γνώση (22,52%).

Σχεδόν ένας στους τέσσερις εκπαιδευτικούς στη δημόσια εκπαίδευση απαντά ότι υπάρχει μεν θέληση για ψηφιακό μετασχηματισμό της σχολικής διαδικασίας, αλλά δεν προσφέρονται οι απαραίτητες δυνατότητες. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ιδιωτική εκπαίδευση μειώνεται στο 16%.

 

Ψηφιακό κενό

Πάντως, η ίδια έρευνα δείχνει την υστέρηση της δημόσιας εκπαίδευσης έναντι της ιδιωτικής σε θέματα ψηφιοποίησης, με την πρώτη να ηγείται του ψηφιακού μετασχηματισμού των σχολείων. Μάλιστα, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, την περίοδο της πανδημίας, αύξησαν αισθητά, σε σχέση με τα δημόσια, τις πρωτοβουλίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολικών διαδικασιών.

Μόλις ένας στους τέσσερις εκπαιδευτικούς στη δημόσια εκπαίδευση απαντά  ότι η χρήση της τεχνολογίας έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο, που εκτελούνται οι διαδικασίες του σχολείου. Στην ιδιωτική εκπαίδευση, η αντίστοιχη αναλογία είναι σχεδόν 4 στους 10.

Την περίοδο από το ξέσπασμα της πανδημίας και μετά, η χρήση εργαλείων, όπως περιβάλλον εικονικής εκμάθησης (για παράδειγμα, πλατφόρμα όπου όλη η διδακτική ύλη είναι διαθέσιμη στους μαθητές), γίνεται στο 75,5% των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων έναντι 40,2% στα δημόσια. Επίσης, χρήση εναλλακτικών μεθόδων εκμάθησης, όπως ψηφιακή τάξη ή διαδικτυακά μαθήματα, γίνεται σχεδόν στο 76% των ιδιωτικών σχολείων, έναντι σχεδόν 57% των δημόσιων.

Πάντως, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, παρά την ψαλίδα μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, στη διάρκεια της κρίσης τα δημόσια σχολεία φαίνεται ότι ανταποκρίθηκαν ταχύτερα στις ψηφιακές απαιτήσεις. Το 57,65% των εκπαιδευτικών Δημόσιας Εκπαίδευσης δήλωσε ότι υπήρξε γρήγορη κινητοποίηση και προσφορά υποστήριξης στο διδακτικό προσωπικό από το σχολείο τους, έναντι του

μικρότερου ποσοστού της τάξης του 48%, που συγκέντρωσε η παραπάνω δήλωση στους εκπαιδευτικούς Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Το μέλλον

Όσον αφορά το μέλλον στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, το 87,38% δηλώνει θετικό στο ενδεχόμενο να υιοθετηθούν πρακτικές σύγχρονης/ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας είτε για όλες, είτε για συγκεκριμένες θεματικές ή πρακτικές σύγχρονης/ασύγχρονης διδασκαλίας από τα σχολεία στις περιπτώσεις αδυναμίας μάθησης δια ζώσης.

Παράλληλα αναγνωρίζουν, σε ποσοστό 98,19%, την επιτακτική ανάγκη για επιμόρφωσή τους στις παραπάνω πλατφόρμες, προκειμένου να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ετοιμότητα στο μέλλον.
Πηγή: sepe.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here