Αποεπενδύει ο Μιχάλης Σάλλας από την Παγκρήτια Τράπεζα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η Lyktos Group, συμφερόντων Μιχάλη Σάλλα, πουλά το 11,25%, στον νέο βασικό μέτοχο του πιστωτικού ιδρύματος.

Με τον τρόπο αυτό η Thrivest Holding Ltd, συμφερόντων Μπάκου, Καϋμενάκη, Εξάρχου, που κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας έκδοσης μετοχών, θα αυξήσει το ποσοστό της από το 34% στο 45%.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για τη συναλλαγή, η οποία εάν προχωρήσει θα ολοκληρωθεί έως και το τέλος του α΄ τριμήνου του 2023.

Μετά τη ολοκλήρωση της συμφωνίας η εταιρία Thrivest συμφερόντων Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου, θα κατέχει ποσοστό περίπου 44,5%-45% στην Παγκρήτια.

Μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου κατά την οποία η Lyktos δεν κάλυψε το ποσοστό της, η Thrivest συγκέντρωσε ποσοστό 32,5%, ενώ ο κ. Εξάρχου δήλωσε ότι το σχήμα ενδιαφέρθηκε εξαρχής για να αποκτήσει το σύνολο του μεριδίου του κ. Σάλλα στην Παγκρήτια.