Η αναβολή της εφαρμογής της Οδηγίας IDD, από τις 23 Φεβρουαρίου 2018 για την 1η Οκτωβρίου 2018, και η παράλληλη αναβολή της μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών μέχρι την 1η Ιουλίου 2018 είναι πια γεγονός ενώ ο Νέος Γενικός  Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018.

Η εξέλιξη αυτή αφενός δίνει μια ανάσα για την προετοιμασία, αλλά δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση τον εφησυχασμό όλων των ενδιαφερόμενων μερών, αν και μετά τις δύσκολες έννοιες που το Solvency II έφερε στον ασφαλιστικό κλάδο, η Οδηγία IDD φαντάζει λιγότερο τεχνική. Δεν είναι όμως καθόλου απλή στην εφαρμογή, αφού δεν αποτελεί μια «εσωτερική άσκηση ετοιμότητας» των εταιρειών, αλλά επηρεάζει άμεσα τη σχέση όλης της αλυσίδας των πωλήσεων με τον καταναλωτή.

Από την άλλη η συμμόρφωση με το GDPR είναι ένα θέμα με πολλές προεκτάσεις, τις οποίες, μέχρι τώρα, δεν έχουν κατανοήσει όλες οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται. Στη συμμόρφωση με τον Κανονισμό περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ανεξαρτήτως κλάδου, οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους. Κάτι που σημαίνει πως ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι σημαντικά μεγάλος.

Στον νέο κανονισμό, σε σχέση με το υπάρχον πλαίσιο, ενισχύονται τα δικαιώματα των πολιτών, προβλέπονται πιο αυστηρές διαδικασίες, αλλά και μεγαλύτερα πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης, που μπορεί να φτάσουν έως 20 εκατ. ευρώ ή έως το 4 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους μιας επιχείρησης, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο.

Υπό το πρίσμα αυτό ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής«Σ.Π.Α.Τ.Ε» διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Νέοι Κανόνες και Οδηγίες για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση» στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αίθουσα « Athens View» την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 στις 16:00 μ.μ.

Η παρουσίαση και η ανάλυση των ενοτήτων θα πραγματοποιηθεί από καταξιωμένα και εξειδικευμένα στελέχη στο αντικείμενο τους .

Ομιλητές είναι οι:

  • Δημήτρης Τσεκούρας, Διευθύνων Σύμβουλος, Νομική Προστασία ARAG
  • Γρηγόρης Λαζαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, τέως αν. μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πιστοποιημένος νομικός εμπειρογνώμονας για την προστασία δεδομένων (CEPE L PS) σε ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρεσίες στο European Privacy Seal (EuroPriSe)
  • Γιώργος Βουτσινός, Διευθυντής Πωλήσεων και Ανάπτυξης “Karavias Underwriting Agency”

Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου για το έτος 2018.

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here