Γράφει η «ξενοδόχος»

Τον δρόμο των προσφυγών κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις σε ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες συνεχίζει η ιρλανδική αεροπορική Ryanair με αντικείμενο αυτή τη φορά την ενίσχυση του μεγαλύτερου εγχώριου αερομεταφορέα, της Aegean Airlines.

Oπως γνωστοποίησε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισήχθη στο Γενικό Δικαστήριο η υπόθεση Τ-340/21 Ryanair κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ‘’Κρατική ενίσχυση υπέρ της Aegean Airlines στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19’’.

  • Αντίστοιχες προσφυγές είχε υποβάλει η ιρλανδική low cost αεροπορική νωρίτερα μέσα στη χρονιά και για τις κρατικές ενισχύσεις στις Finnair, SAS από τη Φινλανδία, τη Δανία και την Ελβετία και της πορτογαλικής ΤΑΡ από την Πορτογαλία.

Οι …αερομαχίες στους ευρωπαϊκούς αιθέρες είναι δεδομένες σε αυτή τη συγκυρία όπου οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μεριδίου από μία αναμφισβήτητα μικρότερη “πίτα της αγοράς” ελέω πανδημίας.

Ενδεικτικά όπως υποστήριξε η Ryanair στις προσφυγές της για τις Finnair και Sas,

  • «ενώ η κρίση Covid-19 προκάλεσε ζημιές σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που συμβάλλουν στις οικονομίες και τη συνδεσιμότητα της Φινλανδίας, της Δανίας και της Σουηδίας, οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών αποφάσισαν να στηρίξουν μόνο τους αερομεταφορείς τους». 

Σε ό,τι έχει να κάνει με την Aegean Airlines, στις 21 Δεκεμβρίου 2021 η Ελλάδα κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα μέτρο ατομικής ενισχύσεως υπέρ της αεροπορικής εταιρίας Aegean Airlines.

Η κοινοποιηθείσα ενίσχυση, με τη μορφή άμεσης επιδότησης συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων ευρώ είχε ως σκοπό να αποζημιωθεί η εν λόγω εταιρία για τις ζημίες που προέκυψαν λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19 από τις 23 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Με απόφαση της  23ης Δεκεμβρίου 2020 η Επιτροπή κήρυξε την κοινοποιηθείσα ενίσχυση συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα.

H Ryanair ζητεί ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής.

Προς στήριξη της προσφυγής της, προβάλλει 4 κεντρικά επιχειρήματα.

Η Επιτροπή:

  1. Εφάρμοσε εσφαλμένα το άρθρο 107, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, ΣΛΕΕ και υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως κατά την εξέταση του αναλογικού χαρακτήρα της ενισχύσεως για τη ζημία που προκλήθηκε.
  2. Εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση κατά παράβαση των αρχών περί απαγορεύσεως των δυσμενών διακρίσεων, περί ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και περί ελευθερίας εγκαταστάσεως, επί των οποίων στηρίχθηκε η απελευθέρωση των αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και κατά παράβαση του κανονισμού (ΕΕ)1008/2008 σχετικά με την εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών.
  3. Δεν κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας παρά την ύπαρξη σοβαρών δυσχερειών και πρόσβαλε τα διαδικαστικά δικαιώματά της.
  4. Αγνόησε την υποχρέωση αιτιολογήσεως που υπέχει.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here