Στις 108,8 μονάδες διαμορφώθηκε τον Απρίλιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος από 107,0 μονάδες τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, είναι το υψηλότερο σημείο του δείκτη κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες, καθώς στους υπόλοιπους τομείς οι μεταβολές ήταν πτωτικές, ενώ και η καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώνεται.

Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, φαίνεται πως κυριαρχεί η αρνητική επίδραση από τη συνεχιζόμενη, αν και λιγότερο έντονα, τάση αύξησης τιμών στα τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά. Όμως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά μέσο όρο φέτος η καταναλωτική εμπιστοσύνη κινείται υψηλότερα του περυσινού μέσου όρου, όπως άλλωστε συμβαίνει και στο συνολικό δείκτη του οικονομικού κλίματος.

«Ενόψει των επικείμενων εκλογών, φαίνεται πως στην οικονομία κυριαρχούν συνολικά θετικές προσδοκίες, όμως υπάρχει ταυτόχρονα μια στάση αναμονής ενόψει της οικονομικής πολιτικής που θα διαμορφωθεί μετεκλογικά και των υπολοίπων δεδομένων σε ένα ευμετάβλητο παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο» σημειώνει το ΙΟΒΕ. Αναλυτικότερα:

– στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση διατηρήθηκε αμετάβλητο, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα ενισχύθηκαν και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες παρέμειναν στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα .

– στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ αντίθετα οι έντονα θετικές προβλέψεις για την απασχόληση εξασθενούν.

– στο λιανικό εμπόριο οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα, με το ύψος των αποθεμάτων να κλιμακώνεται οριακά, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων βελτιώνονται σημαντικά

– στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν σημαντικά, εκείνες για τη ζήτηση βελτιώθηκαν ηπιότερα, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης ενισχύθηκαν αισθητά.

– στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας ενισχύθηκαν ελαφρά, όπως και οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα εξασθένισαν οριακά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές και υποχώρησε ήπια η πρόθεση για αποταμίευση.

Μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 10,9% τον Μάρτιο

Στο 10,9% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Μάρτιο εφέτος, έναντι του 12,7% τον Μάρτιο 2022 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 11,3% τον Φεβρουάριο 2023.

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 508.744 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 100.395 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2022 (16,5%) και κατά 14.096 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2023 (2,7%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 14,5% από 16,8% τον Μάρτιο 2022 και στους άνδρες σε 7,8% από 9,4%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 24,2% από 28,9% και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 10,2% από 11,9%.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.166.819 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 2.694 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2022 (0,1%) και αύξηση κατά 59.417 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2023 (1,4%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.133.019 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 73.815 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2022 (2,4%) και μείωση κατά 47.692 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2023 (1,5%).