Στην υποβολή δημόσιας πρότασης για το ποσοστό που δεν ελέγχει στην στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ προχώρησε η Reggeborgh Invest.

Tο προσφερόμενο τίμημα προς τους μετόχους της Ελλάκτωρ ανέρχεται στο 1,75 ευρώ.

Η δημόσια πρόταση υποβάλει η RB Ellaktor Holding B.V., 100% θυγατρική της Reggeborgh Invest BV, ενώ το σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου έχει συνταχθεί με σύμβουλο τη Goldman Sachs Bank Europe SE.

  • Αθροιστικά, Reggeborgh και Motor Oil ελέγχουν λίγο πάνω από το 60% της Ελλάκτωρ. H Reggeborgh κατέχει το 31% των μετοχών, η Motor Oil απέκτησε το 30,1% της εταιρείας, ενώ το fund Atlas που κατέχει το 10%.

H απόκτηση του ποσοστού των Δ. Μπάκου και Γ. Καϋμενάκη στην Ελλάκτωρ από την Motor Oil πραγματοποιήθηκε έναντι τιμήματος 1,75 ευρώ ανά μετοχή, την στιγμή που η μετοχή της Ελλάκτωρ, πριν την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής λόγω των επιχειρηματικών εξελίξεων, βρισκόταν στα 1,4840 ευρώ.

Το τίμημα των 1,785 ευρώ που προσέφερε η ΜΟΗ για την απόκτηση του 29,87% της ΕΛΛΑΚΤΩΡ μεταφράζεται σε premium σχεδόν 18% έναντι της τιμής της μετοχής στο ταμπλό.

  • Περαιτέρω, έχει γίνει γνωστό στο πλαίσιο της συμφωνίας πως η Reggeborgh διατηρεί το ποσοστό της στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ με 106 εκατ. μετοχές και η Motor Oil αποκτά 104 εκατ. μετοχές.
  • Η Motor Oil δεν προτίθεται να αγοράσει περαιτέρω μετοχές σε τυχόν δημόσια προσφορά, ενώ διατηρεί δικαιώματα μειοψηφίας στον Όμιλο Ελλάκτωρ έχοντας δυνατότητες υποστήριξης του γενικού επιχειρησιακού πλάνου και του management.

Σε δύο χρόνια από σήμερα, η Motor Oil έχει το δικαίωμα να μειώσει το μερίδιο των μετοχών της κατά -52 εκατ. μετοχές, στην τιμή κτήσης.

Η έγκριση από τις χρηματιστηριακές αρχές του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια πρόταση αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η ανακοίνωση 

«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των σχετικών διατάξεων του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει, ότι την 06.05.2022 έλαβε ενημέρωση από το μέτοχό της Reggeborgh Invest BV, η οποία έχει ως εξής:

«Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3461/2006 ότι αποφασίσαμε να υποβάλουμε προαιρετική δημόσια πρόταση προς όλους τους μετόχους που κατέχουν κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., έναντι 1,75 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά.

Η προαιρετική δημόσια πρόταση θα υποβληθεί από την εταιρεία RB Ellaktor Holding B.V. η οποία έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας, με έδρα στη Rijssen, Reggesingel 12, 7461BA, Ολλανδία. Η RB Ellaktor Holding B.V. είναι 100% θυγατρική της Reggeborgh Invest BV.

Το σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου σχετικά με την δημόσια πρόταση έχει συνταχθεί από την RB Ellaktor Holding B.V και τον σύμβουλό της Goldman Sachs Bank Europe SE. Επισημαίνουμε ότι το σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.».

Κατόπιν τούτων, η Εταιρεία θα ενημερώνει σχετικά και σε κάθε περίπτωση αρμοδίως το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του ανωτέρω θέματος.»

Eλλάκτωρ: Οι αλλαγές ενδυναμώνουν ακόμη περισσότερο τον Όμιλο

Κύκλοι του Ομίλου Ελλάκτωρ σημειώνουν ότι οι σημερινές (6/5) αλλαγές στη μετοχική σύνθεση, που ανακοινώθηκαν ενδυναμώνουν ακόμη περισσότερο τον Όμιλο, καθώς η είσοδος της Motor Οil, ενός ισχυρού μετόχου, με παράλληλη παρουσία της Reggeborgh Invest, ενός διεθνούς θεσμικού επενδυτή, εγγυάται τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

«Ο Όμιλος των εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στο επίκεντρο μιας δίνης, που αφορούσε αφενός μεν τις παρενέργειες της οικονομικής κρίσης της χώρας μας και αφετέρου αντιπαραθέσεις και αντιθέσεις που προήλθαν από ιδιότυπες και συχνά άγονες συγκρούσεις μετοχικών παραγόντων.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, παρά το γεγονός ότι δεν είχε επέλθει η απόλυτη νηνεμία στο εσωτερικό της εταιρείας, η βασική αλλαγή των μετοχών καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έδωσαν μία ορμή και μία νέα πνοή στον Όμιλό μας. Η αλλαγή του management, οι νέες μετοχικές ισορροπίες και η εμπέδωση της σταθερότητας – παρά τα επιμέρους εσωτερικά θέματα – έχουν ήδη αποτυπωθεί στα αποτελέσματα.

Οι εταιρείες μας πρωταγωνιστούν πλέον σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς που δραστηριοποιούνται και τα οικονομικά αποτελέσματα, όχι μόνο είναι θετικά, αλλά εμπεδώνουν και την πεποίθηση για μελλοντικές καλύτερες επιδόσεις.

Ο Όμιλος των εταιρειών μας επανήλθε στον πρωταγωνιστικό ρόλο που ιστορικά κατείχε στην ελληνική οικονομία και είναι βέβαιο ότι αυτός ο πρωταγωνιστικός ρόλος θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Οι σημερινές αλλαγές στη μετοχική σύνθεση, που προ ολίγου ανακοινώθηκαν, είναι βέβαιο ότι ενδυναμώνουν ακόμη περισσότερο τον Όμιλο, καθώς η είσοδος της Motoroil, ενός ισχυρού μετόχου, με παράλληλη παρουσία της Reggeborgh Invest, ενός διεθνούς θεσμικού επενδυτή, εγγυάται τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

Η παρουσία ισχυρών μετόχων στην εταιρεία, η εσωτερική νηνεμία και η ισχυροποίηση του management αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη για ένα καλύτερο μέλλον στον Όμιλο των εταιρειών μας. Οι κατευθυντήριες γραμμές που έχουν τεθεί τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και έχουν φέρει τα τόσο θετικά αποτελέσματα αποτελούν ισχυρό εχέγγυο για την μελλοντική πορεία του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ».

  • H ανακοίνωση της Motor Oil για το deal 
  • Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει την απόκτηση, μέσω εξω-χρηματιστηριακής συναλλαγής, 104.000.000 μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. κυριότητος των KILOMAN HOLDINGS LTD και GREENHILL INVESTMENTS LTD στην τιμή των Ευρώ 1,75 ανά μετοχή με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται σε Ευρώ 182.000.000. Ο αριθμός των παραπάνω 104.000.000 μετοχών αντιστοιχεί σε ποσοστό 29,87% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
  • Επιπρόσθετα, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έχει συν-διαμορφώσει ένα αρχικό πλαίσιο συμφωνίας (η Συμφωνία) με την REGGEBORGH INVEST B.V. (κατέχει περίπου 106 εκατ. μετοχές εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.) για την απόκτηση ποσοστού 75% του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που θα συσταθεί και θα έχει ως περιουσιακό στοιχείο το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνολικής ισχύος 493 MW καθώς επίσης και σειρά έργων υπό κατασκευή συνολικής ισχύος άνω των 1,6 GW. Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα συμμετέχει με ποσοστό 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας. Η αξία επιχείρησης για την εν λόγω συναλλαγή (enterprise value) συμφωνήθηκε σε Ευρώ 1.000 εκατ. και υπόκειται σε περαιτέρω προσαρμογές συναρτώμενες με την κερδοφορία της επιχείρησης και τη δομή της συναλλαγής.
  • Στο πλαίσιο της Συμφωνίας η REGGEBORGH INVEST B.V. θα ψηφίσει υπέρ αναφορικά με την διασφάλιση των δικαιωμάτων μειοψηφίας της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ως μετόχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Η Συμφωνία περιλαμβάνει επιπλέον όρο για τη δυνατότητα πιθανής μείωσης του ποσοστού της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. κατά 52.000.000 μετοχές στην τιμή κτήσης των παραπάνω μετοχών μετά την παρέλευση περιόδου δύο ετών.
  • Η παρούσα ανακοίνωση αποστέλλεται προς ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και υποβάλλεται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 1081/06.05.2022